ВІТАЄМО ІЗ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ ХІІІ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»
(20-22 жовтня 2021 рік)

05.11. 2021

Вітаємо науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України із золотою медаллю ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті».
У номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти» нагороджено цифровий програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с.»
Авторський колектив:
Сидоренко Вікторія – директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, науковий консультант Школи педагогічного коучингу;
Харагірло Віра – старша викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, модераторка Школи педагогічного коучингу;
Нежинська Олена – кандидатка психологічних наук, доцентка, сертифікований коуч рівня ACC акредитований ICF, член-кореспондент Української Академії Акмеології;
Торба Наталія – кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
З урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів замовників освітніх послуг і ключових стейкголдерів розроблено й експериментально апробовано цифровий програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця», що включає освітньо-професійну програму «Розвиток коучингової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О», коуч-сесії із програмами спецкурсів.
Матеріали комплексу підготовлено в друкованому вигляді та на електронному носії (CD). Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть безперервному професійному саморозвитку і самореалізації фахівців у системі формальної, неформальної та інформальної освіти. Складники комплексу розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України.
Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.).
Результати дослідження можуть бути використані в процесі модернізації системи безперервної професійної освіти, організації навчання дорослих упродовж життя.