НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ІV-Й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» (УКРАЇНА – ХОРВАТІЯ – СЛОВЕНІЯ)

27.09. 2021

23 вересня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяли участь у ІV-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» у рамках угоди про наукову і освітню співпрацю зміжнародною компанією «E-SCIENCE SPACE» (Хорватія – Словенія). Міжнародна конференція відбулась у межах програми міжнародного науково-педагогічного стажування у м. Пула  (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of Pula.

Мета конференції – активізація співпраці між освітянською спільнотою України та держав-членів Європейського Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки, визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів. Серед напрямів роботи – освіта, медична освіта, інформаційні технології, право.

Із вступним словом (Opening Remarks) до учасників Міжнародної науково-практичної конференції виступили: Вальтер Болюнчич, доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, проректор з питань співпраці, інновацій та трансферу технологій, Хорватія); Ірина Сопілко, доктор юридичних наук, професор (Національний авіаційний університет, декан юридичного факультету); Невенка Татковіч, доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, Хорватія); Гордана Гіколіч, доктор наук, засновниця і декан університету PAR); Вікторія Сидоренко, докторка педагогічних наук (директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України).

У пленарному засіданні конференції взяли участь науковці з Хорватії, України, Словенії, Польщі, Грузії і Болгарії.

На важливості та нагальності теми Міжнародної конференції наголосила Вікторія Сидоренко – директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту. У своєму виступі Вікторія Вікторівна подякувала організаторам конференції за багаторічну, плідну співпрацю та окреслила основні питання, які вирішує колектив БІНПО у процесі діджиталізації освітнього середовища. Вікторія Вікторівна також відзначила високий рівень проведення та ефективність міжнародних стажувань, організованих компанією «E-SCIENCE SPACE», та активну участь у них науково-педагогічних працівників БІНПО.

У міжнародній науково-практичній конференції взяли участь 8 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук; Ігор Грозний, академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Володимир Кулішов, заступник директорки з навчальної роботи; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Алла Лукіянчук, вчений секретар, кандидат психологічних наук; Ганна Горлова, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва; Тетяна Щипська, завідувачка навчального відділу.

Учасники конференції зустрілись із своїми колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних соціокультурних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами освіти.