НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ПРОХОДЯТЬ МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОСНОВИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» (М.КРАКІВ, ПОЛЬЩА)

19.09. 2021

З 11 вересня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України беруть участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», що відбувається на базі кафедри Польсько-Українських Студій Ягеллонського Університету (м.Краків, Польща) із залученням громадської організації «Соборність» (Україна).

Учасниками міжнародного стажування стали понад 300 науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти України і Польщі.

Від БІНПО беруть участь п’ять науково-педагогічних працівників: Оксана Рудич, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, Олена Фархшатова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Жанна Безугла, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Оксана Петрушак, старща викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Світлана Удовик, викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Мета міжнародного стажування: підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами; активізація роботи з упровадження новітніх технологій в освітній процес; покращення інфраструктури освітнього процесу; набуття необхідних компетентностей і отримання практичного досвіду у створенні та впровадженні власних проєктів; підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва; інтеграція міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти; професійний науковий дискурс.

Міжнародне стажування включає дистанційний етап навчання за сімома модулями програми:

МОДУЛЬ 1. Проєктна діяльність та нова освітня парадигма.

МОДУЛЬ 2. Ефективний фандрейзинг.

МОДУЛЬ 3. Mini-MBA в управлінні проєктами.

МОДУЛЬ 4. SoftSkills та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем.

МОДУЛЬ 5. Проєктний менеджмент: ВІД плану дій ДО проєкту.

МОДУЛЬ 6. Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності.

МОДУЛЬ 7. Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до практики – за напрямом роботи кожного учасника.

Програма стажування передбачає 180 годин, 6 ЄКТС-кредитів.

На сьогодні учасники міжнародного науково-педагогічного стажування  активно долучилися до участі у роботі перших двох модулів програми міжнародного стажування, де мали змогу зустрітись із своїми колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних технологічних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами освіти.

Сподіваємось на продовження плідної співпраці на благо спільних інтересів, що сприятиме підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців і гідних громадян своєї країни.