15.09.2021року відбулось засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».Серед інших розглядалось питання порядку денного «Про взаємодію Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з установами МОН і НАПН України»

16.09. 2021

Доповідач: директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Вікторія Вікторівна Сидоренко.

Під час виступу окреслили наші вектори взаємодії і співпраці, здобутки і перспективи, що спрямовані на підвищення якості освіти, розвиток державно-приватного партнерства для ефективного взаємозв’язку з ринком праці, бізнесом та ключовими стейголдерами, створення сприятливих умов для розвитку педагогічних працівників впродовж життя, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

З аналітичною довідкою та презентаційними матеріалами можна буде ознайомитись на офіційному сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/)