ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

09.07. 2021

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

На заміщення вакантних із 01.10.2021 року посад науково-педагогічних працівників (учений ступінь/учене звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ)

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін:

– доцент (кандидат/доктор наук, доцент за профілем кафедри) – 2 одиниці;

– старший викладач (магістр за профілем кафедри) – 3 одиниці

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту:

– доцент (кандидат/доктор наук, доцент за профілем кафедри) – 1 одиниця;

– старший викладач (магістр за профілем кафедри) – 3 одиниці

Кафедра технологій навчання, охорони праці  та  дизайну:

– професор (доктор наук, доцент/професор за профілем кафедри) – 2 одиниці;

– доцент (кандидат/доктор наук, доцент за профілем кафедри) – 1 одиниця;

– старший викладач (магістр за профілем кафедри) – 3 одиниці

Із кваліфікаційними вимогами до претендентів на посади, переліком документів, Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись на офіційному вебсайті Інституту  (Розділ_Конкурс на заміщення вакантних посад): http://binpo.com.ua/, вебсайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розділ_Оголошення).

ДЛЯ  УЧАСТІ В КОНКУРСІ НЕОБХІДНО
ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч (Додаток Б) Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • особовий листок з обліку кадрів, копію трудової книжки, завірені в установленому порядку за останнім місцем роботи;
 • автобіографію;
 • завірені в установленому порядку копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання із пред’явленням оригіналів цих документів.
 • копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465;
 • копії документів, які підтверджують результати підвищення кваліфікації та стажування протягом останніх п’яти років відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про вищу освіту»;
 • виконання за останні п’ять років умов, зазначених у кваліфікаційних вимогах до претендентів на посади науково-педагогічних працівників БІНПО, відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);
 • письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку персональних даних;
 • для завідувачів кафедр – цільові показники діяльності, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача, терміни для досягнення таких цільових показників.

Для науково-педагогічних працівників Інституту додатково:

 • відгук на відкрите заняття;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;
 • звіт про освітню, методичну, наукову та організаційну роботу за попередній період;
 • відомості про види і результати професійної діяльності;
 • список наукових та навчально-методичних праць, завірений в установленому порядку;
 • оцінний лист визначення рейтингу професійної діяльності, завірений в установленому порядку;
 • цільові показники ефективності діяльності на наступний термін обрання.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

30 календарних днів від дня публікації оголошення в газеті

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти; відділ кадрів з 9.00 до 16.00 год.

Довідки за тел. факс: (04563) 7-16-07; тел. (04563) 7-20-84;

e-mail: binpo@ukr.net; dipodist@ukr.net