СУЧАСНІ ПЕДАГОГИ! МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! БУТИ ПЕДАГОГОМ СЬОГОДНІ ПРЕСТИЖНО, ЗАТРЕБУВАНО

06.07. 2021

Термін “педагогіка” (від грецьких слів paidos – дитина і ago – вести) – це наука ведення дитини за руку. Педагог – це той, хто веде дитину дорогою знань, досвіду, плекає особистість.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошує здобути ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Підготовка магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» дає старт новим можливостям, професійному успіху та кар’єрному зростанню, бо:

 • ХХІ століття – час безперервної освіти «Lifelong learning»;
 • зростає престиж професії викладача (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво, фахівці роботи з персоналом).

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Підготовлені фахівці будуть спроможні працювати на посадах:

 • викладача закладу вищої освіти;
 • асистента викладача закладу вищої освіти;
 • викладача закладу фахової передвищої освіти; 
 • викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • менеджера освітніх послуг;
 • наукового співробітника.

ОСНОВНІ ПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічна майстерність та професійна етика
 • Педагогіка вищої школи
 • Проєктування та управління освітнім процесом у вищій школі
 • Дидактика вищої школи
 • Організація виховної роботи в закладах вищої освіти
 • Системний підхід у вищій освіті
 • Педагогічна інноватика
 • Інформаційні технології в освіті
 • Методологія та методика організації наукових досліджень    

До магістратури можуть вступати особи, що мають:

 • диплом спеціаліста будь-якого профілю;
 •  диплом магістра будь-якого профілю;
 • диплом бакалавра будь-якого профілю.

Будуй своє майбутнє з нами!