Стажуванням у Болгарії започатковано наукове співробітництво

06.07. 2021

Із 20 по 27 червня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Інновації у сфері вищої, професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Уперше в історії закладу Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти став співорганізатором міжнародного стажування. Серед учасників – 70 науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти з різних закладів вищої та професійно-технічної освіти України, а також Болгарії.

Мета міжнародного стажування: підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва; міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових освітніх практик; підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами; підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці; інтеграція міжнародного /міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти; професійний науковий дискурс.

У міжнародному стажуванні взяли участь 12 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Міжнародне стажування включало навчання науково-педагогічних працівників за сімома модулями програми, дистанційний та очний етапи навчання. Програма стажування передбачала 180 годин, із них: 50 годин аудиторної та 70 годин позааудиторної роботи, усього 6 ЄКТС-кредитів. 

Учасники міжнародного науково-педагогічного стажування познайомились із культурною спадщиною Болгарії; зустрілись із своїми колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних соціокультурних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами освіти.