У БІНПО ВІДБУВСЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС ПО РОБОТІ З ІНТЕРАКТИВНОЮ ДОШКОЮ: «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

03.07. 2021

30 червня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України для науково-педагогічних працівників відбувся навчально-практичний майстер-клас «Інтерактивні технології в освіті». Захід передбачав теоретичне і практичне ознайомлення із технічними і мультимедійними можливостями інтерактивної дошки Intboard.

В епоху глобального інформаційного розвитку важливого значення набуває впровадження сучасних цифрових інструментів для організації освітнього процесу. Це дає можливість закладам професійної освіти готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно діятимуть у професійному і соціальному середовищах та будуть здатні навчатися впродовж життя. Для підготовки таких спеціалістів в освітньому процесі треба застосовувати можливості сучасного інтерактивно-цифрового середовища.

На сьогодні інтерактивна дошка в освітньому процесі – це незамінний інструмент для організації самостійної і колективної форм роботи, фіксації та презентації результатів навчання, порівняння попередніх і поточних результатів, застосування наочності в освітньому процесі (у тому числі 3D-моделювання), контролю і оцінювання навчальних досягнень  замовників освітніх послуг тощо.

Навчально-практичний майстер-клас був проведений спеціальним і уповноваженим представником ТОВ «КРЕО СІНЕРЖІ» – компанії, що є офіційним представником в Україні навчального інтерактивного обладнання. Співробітники БІНПО ознайомилися з інформацією про технічні можливості інтерактивного обладнання, інструментами базового програмного забезпечення та перевагами використання сторонніх інтерактивних сервісів в освітньому процесі.

За результатами навчально-практичного майстер-класу «Інтерактивні технології в освіті» усі учасники отримали сертифікати слухача (6 годин) з визначеним колом розвинутих/удосконалених компетентностей.