НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» (Варна, Болгарія)

23.06. 2021

22 червня 2021 року у рамках Міжнародного стажування науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України ознайомилися із системою роботи та досвідом підготовки фахівців у Варненському вільному університеті імені Черноризця Храбра.

Варненський вільний університет − один із перших недержавних університетів у Болгарії, який є конкурентоздатним на теренах європейського освітнього простору. Університет є визнаним академічним центром, де навчаються болгарські та іноземні студенти. Місія університету − підготовка соціально відповідального суб’єкта громадянського суспільства. Варненський вільний університет надає можливість викладачам і студентам брати участь в проєктах і дослідницьких програмах Європейського союзу, різноманітних заходах з академічного обміну, стажуваннях і тренінгах.

Відкрив пленарне засідання Міжнародного стажування Йонко Кунчев, декан юридичного факультету, доктор наук, професор Варненського вільного університету імені Черноризця Храбра.

Учасників Міжнародного стажуванняпривітав Петро Саух, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, який побажав плідної роботи та творчих знахідок, акцентував увагу присутніх на проблемі цифровізації освіти та освітніх викликах ХХІ століття в умовах пандемії.

Світлана Кретович, начальник головного управління вищої освіти та освіти дорослих МОН України, зазначила, що розроблення сучасних стандартів є запорукою якості вищої та фахової передвищої освіти.

Виступ Наталії Арестової, представниці Інституту педагогіки НАПН України, докторки   педагогічних наук,був присвячений формуванню та розвитку soft skills у системі неформальної освіти при вивченні іноземної освіти в закладі вищої освіти.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка,презентувала інноваційну систему роботи БІНПО за напрямами підготовки конкурентоспоможних фахівців вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Вікторія Сидоренко поділилась досвідом організації діяльності Інституту на засадах кластерного підходу, здобутками за напрямом підвищення ефективності та якості системи безперервної освіти педагогів професійної освіти в контексті розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку.

Під час пленарного засідання науково-педагогічні працівники та студенти, що беруть участь у Міжнародному стажуванні, порушили низку питань, пов’язаних із практичними аспектами освітнього процесу, глобальними проблемами цифровізації освіти в умовах пандемії, низьким рівнем професійної комунікації майбутніх фахівців тощо. Активну участь в обговоренні зазначених проблем взяли Вікторія Сидоренко, Алла Лукіянчук, Марина Дей, Світлана Алєксєєва.

Варто зазначити продуктивну роботу, обмін досвідом та конструктивну комунікацію учасників пленарного засідання Міжнародного стажування «Інновації в сфері вищої, професійної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації».