У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

13.06. 2021

11 червня 2021 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось чергове засідання Школи лідерів професійної освіти з теми: «Комунікативна компетентність особистості як засіб розв’язання професійних протиріч».

Спікер засідання Школи лідерів професійної освіти – Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент. Андрій Борисович зазначив, що сучасність із динамічними перетвореннями та зростаючими можливостями обміну інформацією не зменшує, а навпаки посилює роль комунікативної компетентності особистості.

Колектив БІНПО включився в дискусію про вміння чітко формулювати інформацію та формувати навички активного слухання. Неабияку зацікавленість у колег викликала теза про мету комунікації, яка звучала як дилема: «ти хочеш довести свою правоту чи досягнути мети?».

Важливим моментом зустрічі було практичне опрацювання методики розв’язання протиріччя та розвитку взаємопорозуміння засобами комунікації. Нескладний алгоритм дій, емпатія та фокус дозволяють подолати протистояння чи конфліктні ситуації.

Висновки, до яких дійшли науково-педагогічні працівники інституту: у конфлікті переможців не буває, компроміс триває недовго, а стратегія «Win-Win» – це взаємовигідна співпраця із перспективою.

Рівень розвитку комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників є складником іміджу колективу БІНПО і водночас є фактором привабливості закладу освіти.