У БІНПО ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З E-SCIENCE SPACE (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) У ГАЛУЗІ НАУКИ І ОСВІТИ

07.06. 2021

01.06.2021 у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти підписано угоду про міжнародне співробітництво з E-SCIENCE SPACE (Республіка Польща).

ESCIENCE.SPACE – консалтингова компанія у сфері публікаційної діяльності. Компанія об’єднує висококваліфікованих фахівців, що працюють на засадах додержання принципів академічної доброчесності, міжнародних та європейських стандартів якості щодо супроводження публікаційної активності науковців. Співпраця із європейськими закладами освіти, фахівцями світового рівня, а також використання сучасного та гнучкого підходу в управлінні проектами надає можливість реалізовувати надскладні публікаційні завдання та повністю задовольняти вимоги наукової спільноти щодо отримання якісного наукового консалтингу у сфері наукометрії.

Угоду підписано з метою розвитку й поглиблення співробітництва при вирішенні завдань у сфері науково-технічного прогресу й підвищення ефективності навчальної та науково-дослідної роботи. Співробітництво буде базуватися на взаємовигідній партнерській діяльності Сторін у науковій, дослідницькій та освітянській сферах.

Між сторонами передбачено співробітництво за такими напрямами:

 • організація довгострокових проєктів, у рамках яких спільно будуть працювати групи фахівців і студентів;
 • обмін ученими;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, викладачів, аспірантів і студентів;
 • забезпечення спільних дослідницьких робіт у рамках роботи над магістерськими і кандидатськими дисертаціями;
 • проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів;
 • організація, проведення та участь у симпозіумах, конференціях, семінарах тощо;
 • обмін досвідом, навчально-методичними матеріалами, документацією й інформацією з напрямів діяльності;
 • розробка й організація дистанційного навчання;
 • взаємодопомога в пошуку подальших наукових контактів і партнерів;
 • розвиток можливостей супроводу публікаційної активності вченого, і просування наукової публікації в міжнародних авторитетних виданнях, які входять до міжнародних баз даних Scopus або Web of Science;
 • супровід наукових журналів із просування і включенню до наукометричних баз даних (Scopus /Web of Science).

Сторони погодили дотримання політики рівних можливостей та не дискримінації на основі расового походження, статі, віку, етнічної приналежності, релігії, національного походження.