МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

31.05. 2021

27 травня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Основні напрями розвитку інклюзивної освіти» (Республіка Казахстан).

Одним з пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є розвиток міжнародних наукових зв’язків. Перетворення міжнародної наукової співпраці на реальний інструмент розвитку вітчизняної педагогіки і нарощування наукового потенціалу України в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства вимагає цілеспрямованого і дієвого  регулювання сфери міжнародних зв’язків.

Мета міжнародного співробітництва – розвиток співробітництва у галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), залучення науково-педагогічних працівників БІНПО до вивчення педагогічного досвіду закладів освіти країн-партнерів.

Така міжнародна наукова співпраця Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з АТ «Національний центр підвищення кваліфікації  «Орлеу», Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Жамбилській області (Республіка Казахстан) здійснюється з 2013 року в рамках меморандуму  про співпрацю.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася в.о. заступника директора з навчальної роботи Анастасія Денисова. Доповідачка зазначила, що Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти та АТ «Національний центр підвищення кваліфікації  «Орлеу», Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Жамбилській області поєднують довгі роки багаторічної плідної співпраці, продуктивного обміну досвідом роботи в системі безперервної професійної освіти.

В.о. зав кафедри педагогіки, психології та менеджменту Віра Харагірло виступила із доповіддю «Розвиток інклюзивної компетентності педагогів в Україні». Проаналізовано проблеми та основні вектори розвитку інклюзивної освіти в Україні, основні напрями освітньої діяльності БІНПО щодо вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації конкурентоспроможного педагога, запровадження в освітній процес інноваційних технологій,зокрема технологій педагогічного коучингу.

Участь у міжнародних семінарах та конференціях, наукове стажування педагогів за кордоном, участь у міжнародних проєктах, що передбачають упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу – усе це сприятиме входженню БІНПО у міжнародний освітній простір.