Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній конференції з онлайн-трансляцією «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

17.05. 2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ – АМОС (ВА̀РНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

ZENTRUMS FÜR BILDUNGSPROJEKTE IN DEUTSCHLAND (BIELEFELD, DEUTSCHLAND)

CENTRUM MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (KRAKÓW, POLSKA)

COLEGIUL “MIHAI EMINESCU” (SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA)

SOKHUMI STATE UNIVERSITY (TBILISI, GEORGIA)

ЗА УЧАСТІ І ПІДТРИМКИ

ВСП «НАДВІРНЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

LMS «ПРОФОСВІТА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяту участь у Міжнародній конференції з онлайн-трансляцією

«ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 20 травня 2021 року об 11:00 на базі

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Мета проведення заходу: наукова комунікація щодо інноваційних моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, науково-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів.

Коло питань Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією:

  1. Поняття науково-методичної компетентності педагога в сучасній теорії і практиці.
  2. Розвиток науково-методичної компетентності педагогів в умовах суспільних та освітніх викликів.
  3. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
  4. Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
  5. Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
  6. Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в сучасних умовах.
  7. Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для розвитку науково-методичної компетентності педагогів.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі в Міжнародній конференції просимо до 17 травня 2021 року:

  • пройти реєстрацію за посиланням https://forms.gle/rmtQ2P8bGETZHz6s8;
  • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
  • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн. Загальний доступ до трансляції буде відкрито на Youtube-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/fGQpItUgMko.

Учасникам пленарного засідання розсилку посилання для підключення та інструкцію буде здійснено 17 травня 2021 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Міжнародної конференції. Виданню буде присвоєно універсальний ідентифікаційний код ISBN.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Надіслані матеріали будуть розміщені на освітньому порталі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. Учасники конференції, які взяли участь у пленарному засіданні або надіслали матеріали до збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Міжнародної конференції.

Доповіді і презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі в Міжнародній конференції» до 17.05.2021 р.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела.

Список літератури – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Іванов С. П.,викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква, Київська обл.)

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

Контакти:    

Єрмоленко Андрій Борисович – 095-554-55-90; 067-520-33-78

Кулішов Володимир Сергійович – 099-048-01-02;  067-149-17-73;

Качур Людмила Олександрівна – 097-795-96-70.

E-mail: mpo_orgkomitet@ukr.net

Участь у Міжнародній конференції з онлайн-трансляцією є БЕЗКОШТОВНОЮ.