ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ БІНПО ІЗ ПЕРЕМОГАМИ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

12.05. 2021

07.05.2021 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося урочисте привітання переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних робіт.

Цьогоріч переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних робіт стали троє магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» напряму 07 «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент».

ОШИЙКО Яна Юріївна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності».

Конкурс проходив 13-14 квітня 2021 року на базі Одеського державного екологічного університету МОН України. Була презентована наукова робота на тему: «Моделювання параметрів системи екологічного фінансування та оподаткування в умовах децентралізації».

Науковий керівник: ГОРОШКОВА Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, гарант освітньої програми.

Мета роботи: провести аналіз ефективності системи екологічного оподаткування та запропонувати оптимальну модель екологічного оподаткування в умовах реформування адміністративно-територіального рівня. У роботі проведений аналіз екологічної складової сталого розвитку в Україні на національному та галузевому рівні; визначені основні чинні механізми та важелі здійснення екологічної політики у державі та її територіях; проведений аналіз ефективності чинної системи екологічного оподаткування та фінансування природоохоронної діяльності; розроблена модель екологічного фінансування  та оподаткування в умовах децентралізації

ТИЩЕНКО Юлія Вікторівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», що проходив на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

Науковий керівник: ГОРОШКОВА Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, гарант освітньої програми.

На Всеукраїнський конкурс наукових робіт була представлена  робота на тему: «Розвиток санаторно-курортної справи в україні: сучасний стан та перспективи. Метою дослідження є оцінка стану та рівня розвитку стану та перспектив розвитку санаторно-курортної справи в Україні та аналіз показників діяльності одного із закладів системи – санаторію «Ворзель» (Київська область). У роботі проведено аналіз стану санаторно-курортної справи в Україні, визначено перспективи його розвитку. На прикладі санаторію «Ворзель» проведений аналіз рівня використання потенціалу закладу, визначені можливості його підвищення.

МІНЯЙЛО Олена Володимирівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІІ-го ступеня) на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт» студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр», що проходив 21-22 квітня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України. Науковий керівник: ГОРОШКОВА Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, гарант освітньої програми.

На конкурс дипломних робіт представлена робота на тему: «Удосконалення якості надання освітніх послуг на засадах сталого розвитку (на прикладі Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18)». Мета роботи – провести аналіз питань вимірювання рівнів знань учнів школи, перевірки якісного складу педагогічного колективу, визначити можливість підвищення рівня ефективності вирішення управлінських проблемам роботи Білоцерківської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області. У роботі проведено аналіз системи оцінювання якості надання освітніх послуг в контексті концептуальних засад освіти сталого розвитку, визначені шляхи та можливості оцінки й управління якістю освітнього процесу. На основі проведених досліджень запропоновані шляхи підвищення якості надання освітніх послуг та управлінські аспекти впровадження запропонованих інновацій.

Участь та перемога в подібних конкурсах – це знакова подія на професійному шляху не лише магістрів, наукового керівника (професора кафедри педагогіки психології та менеджменту, д.е.н. Горошкової Лідії Анатоліївни), але й колективу Інституту.

Вітаємо з перемогою та сподіваємось, що перші та такі довгоочікувані перемоги стануть відправною точкою для нових великих звершень, нададуть вірний стимул і високе прагнення до подальших наукових успіхів і злетів!