ПОДЯКА ВІД ІМЕНІ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЧОЛІ З ВІКТОРОМ РАДЧЕНКОМ

30.04. 2021

Дякуємо Раді директорів закладів фахової передвищої освіти Чернігівської області, зокрема Голові  директорів Віктору РАДЧЕНКУ, за високу оцінку професійної діяльності колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Сподіваємось на подальшу тісну співпрацю з метою підготовки інноваційного педагога фахової передвищої освіти відповідно до державної освітньої політики, з урахуванням суспільних викликів, роботодавців та ключових стейкхолдерів, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну та практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності[1], готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці.


[1] Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (Закон України «Про освіту»).