Глибокоповажні колеги, наші замовники освітніх послуг!

23.04. 2021

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції до Дня охорони праці: «Сучасна парадигма освіти з охорони праці», яка відбудеться 27 квітня 2021 року о 10:30 .

Мета конференції: Обмін досвідом і обговорення в середовищі професіоналів-практиків в галузі охорони праці питань підготовки висококваліфікованих фахівців, зокрема: управління ризиками в умовах світової пандемії COVID-19; формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і працівників; використання і розвиток платформ для дистанційної освіти; створення відкритих онлайн-курсів; організація роботи персоналу в умовах пандемії; освіта дорослого населення в умовах карантину.

Основні питання, що пропонуються до обговорення:

1. Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» у сфері освіти.

2. Цифрова трансформація освітнього процесу за напрямом «Охорона праці».

3. Інтерактивні технології навчання при викладанні дисциплін за напрямом «Охорона праці».

4. Формування ризик-орієнтовного мислення у здобувачів освіти та у працівників підприємств.

5. Гуманітарні аспекти підготовки сучасного фахівця з охорони праці.

6. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків.

7. Практичний досвід з охорони праці на підприємствах.

За результатами проведення учасники конференції отримують сертифікат. Запланована публікація тез доповідей.

Реєстрація учасників за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwU1DppY9RUsuW86229DIGpcaW5jBKgKPFy4SP5yuBN_kN5g/viewform

Форма проведення конференції: онлайн-формат.

Контакти оргкомітету: sakhnokaftnop@ukr.net
тел: – 0989883240 Сахно Олександр Володимирович;
тел.: 0671147164 Удовик Світлана Іванівна

З питань реєстрації на сайті конференції звертатись до Удовик Світлани Іванівни