DOCENDO DISCĬMUS АБО ВЧИМОСЯ НАВЧАЮЧИ

16.04. 2021

Вітаємо науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України з успішним проходженням курсів підвищення кваліфікації на базі Запорізького національного університету МОН України. 

Курси підвищення кваліфікації проходили за темою: “Психолого-педагогічні засади освітнього менеджменту” обсягом 180 годин (6 ЄКТС-кредитів) по кафедрі соціальної педагогіки та спеціальної освіти. 

Вдячні нашим колегам-партнерам за інноваційний формат підвищення кваліфікації, продуктивну творчу співдію.