ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ВИСОКОПОВАЖНІ ЗАМОВНИКИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ!

16.04. 2021

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошує Вас долучитись до заходів, які відбуватимуться в межах Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». 

1) 21.04.2021 об 11.00 – Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку».

Питання, що обговорюватимуться: компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку: виклики, тенденції, акценти; освіта сталого розвитку у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; моніторинг якості освіти як оцінно-рефлексійний складник сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти; школа педагогічного коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О; цифровізація як структурний складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; LMS «Профосвіта».

Режим доступу: https://meet.google.com/mvi-pdrr-iqn

2) 22.04.2021 о 12.00 – Віртуальна екскурсія «Особливості організації трудових відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Питання, що обговорюватимуться: соціальний захист педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах пандемії; використання електронного кабінету «охорона праці»; трудове законодавство України в умовах пандемії; психологічні умови профілактики професійного вигорання у трудових відносинах; організація оплати праці педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах карантину; LMS «Профосвіта».

Режим доступу: https://meet.google.com/crt-jwqa-fqo