У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

16.04. 2021

15 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось засідання Школи лідерів професійної освіти з теми: «Трансформація сутності поняття «лідерство» в контексті світоглядних традицій».

Модератор Школи лідерів професійної освіти –  Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, к.політ.н., доц.

Сьогодні усвідомлення розуміння сутності поняття лідерства є актуальним. Полеміка, яку роль служіння чи домінування виконує лідер в групі, залишається незавершеною. Особливо актуальним в період трансформацій залишається питання лідерства в освіті. Ці та інші питання розглянуто на засіданні Школи лідерів професійної освіти.

Розпочала роботу Школи директорка Інституту Вікторія Сидоренко, яка закцентувала увагу на беззаперечній актуальності розвитку лідерської компетентності у сучасних педагогічних працівників. Окреслила перспективи діяльності Школи лідерів професійної освіти як інноваційної моделі розвитку лідерської компетентності керівного складу та педагогічних працівників закладів професійної освіти.

Не меншу зацікавленість колег викликав виступ Андрія Єрмоленка щодо зміни уявлення соціуму про лідерство, пов’язане із трансформацією світогляду та свідомості. Доповідь базувалась на сучасних теоріях розвитку особистості та суспільства: Спіральної динаміки Клера Грейвза та Типах організації життєдіяльності соціуму Фредеріка Лалу. Такий підхід дозволяє зняти протиріччя пов’язані з сутністю ролі лідера. Лідер реалізує свій потенціал і вплив на групу в контексті їх очікування і світоглядних засад. Беззаперечною залишається роль педагога як лідера, організатора освітнього середовища та наставника здобувачів освіти.

У сучасних умовах освітніх реформ педагогічний працівник потребує розвитку лідерської компетентності.

Реалізацією цього запиту є інноваційна компетентнісно орієнтована модель Школи лідерів професійної освіти, започаткована колективом Білоцерківського інституту неперервної освіти.