У БІНПО ВІДБУЛАСЯ НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» НА ТЕМУ: «ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ»

08.04. 2021

02.04.2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася настановча конференція зі студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія на тему: «Організація і проведення психодіагностичної практики».

На сучасному етапі науково-технічного прогресу процес реформування економічних і соціально-особистісних відносин в Україні потребує всебічного соціально-психологічного супроводу функціонування закладів освіти, організацій, підприємств різних галузей та різних форм власності. Широке коло цих проблем визначає мету і конкретні завдання підготовки бакалаврів із психології.

Директор БІНПО Вікторія Сидоренко на настановчій конференції ознайомила студентів із основними завданнями психодіагностичної практики, базою практик, керівниками від БІНПО, порядком проходження та вимогами щодо оформлення звітної документації.

Зміст психодіагностичної практики визначений відповідно до основних видів діяльності практичного психолога: психодіагностичної, корекційно-відновлювальної, консультативної, розвивальної, просвітницької, навчальної та організаційно-методичної роботи.

Мета психодіагностичної практики полягає у формуванні, розвитку компетенцій, необхідних для проведення психодіагностичної роботи (дослідження); спостереження в процесі обстеження, більш детального ознайомлення з особливостями роботи практичного психолога, поглиблення і закріплення теоретичних знань, удосконалення навичок організації та виконання професійно-орієнтованих завдань, складниками яких є проведення психологічних досліджень, профорієнтаційної, психопрофілактичної та просвітницької діяльності, формування та розвиток практичних навичок у галузі психології.

На настановчій конференції виступили: Наталія Торба, гарант освітньої програми, кандидат психологічних наук, доцент; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент, куратор студентської групи, Надія Верченко,  кандидат біологічних наук, доцент. Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, провів інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Навчально-методичне забезпечення щодо проходження практики та оформлення документації було розміщено на платформі «Профосвіта» (режим доступу: https://profosvita.org) у персональному веб-ресурсі навчальної групи.

Захист психодіагностичної відбудеться у травні 2021 року під час підсумкової конференції. За результатами практики студенти презентуватимуть такі звітні документи:

1) Щоденник практики.

2) Письмовий звіт студента про практику.

3) Відгук керівника з місця практики.

4) Матеріали про проведення профорієнтаційних заходів (сценарії, фотозвіт).

Бажаємо студентам успіхів і глибшого занурення у професію, набуття нових фахових компетентностей.