У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

01.04. 2021

31 березня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Вченої ради.

Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про рекомендацію про присвоєння вченого звання доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Кулішову Володимиру Сергійовичу, кандидату педагогічних наук.
  2. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за індивідуальною освітньою траєкторією на кафедрі методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.
  3. Про співпрацю кафедр з установами МОН і НАПН України.
  4. Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг, роботодавців і ключових стейкґолдерів

Затверджено та рекомендовано до друку «Положення про конкурс на краще заняття для слухачів КПК у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення про конкурс на кращу випускну роботу (проєкт) слухача курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»

Затверджено науково(навчально)-методичні матеріали:

  • навчально-методичний посібник Шевчук С.С. «Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу»;
  • навчально-методичний посібник Кулішова В.С. «Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу»;
  • навчальне видання: «Підготовка підсумкових випускних робіт за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних підготовки та майстри виробничого навчання): практичний порадник»
  • навчально-методичне видання: «Організація та проведення практики студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності «Психологія»: методичні  рекомендації»
  • навчально-методичний посібник «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної освіти»
  • форма Шоденника практики для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалаврський) галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності «Психологія»

Засідання Вченої ради відбулося он-лайн.