ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА СУМСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

31.03. 2021

У березні 2021 року у рамках розширення географії співробітництва із закладами вищої освіти України підписано Угоду про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка – один з найстаріших закладів вищої освіти Слобожанщини. Уже майже 100 років університет успішно здійснює науково-дослідну та навчально-виховну роботу, керуючись найкращими вітчизняними та світовими традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг. Університет здійснює навчальну діяльність за 26 спеціальностями і 35 спеціалізаціями та повністю забезпечує висококваліфікованими фахівцями освітню сферу північно-східних регіонів країни.

Угоду укладено з метою організації професійного партнерства та співпраці в напрямі навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, взаємного обміну досвідом з метою покращення якості підготовки фахівців та підвищення ефективності освітнього процесу.

Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі завдання:

  • надання можливості підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у відповідних підрозділах Сторін;
  • організація стажувань і практики для студентів у відповідних профільних підрозділах Сторін;
  • розробка ефективних методів мотивації і стимулювання освітньої діяльності студентів, в тому числі спільне проведення конкурсів, студентських олімпіад тощо;
  • спільна організація наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;
  • співпраця у науково-дослідній роботі та апробація наукових результатів із різними структурами системи вищої освіти, поширення найкращих освітніх практик;
  • надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю фахівців Сторін;
  • співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, інформаційних, методичних матеріалів, цифрових комплексів;
  • розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених Сторонами, шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного зв’язку, маркетингу знань і освітніх послуг; захисту спільного використання інтелектуальної власності; інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи безперервної освіти фахівців;
  • сприяння взаємному обміну студентами, слухачами, аспірантами, науково-педагогічними, педагогічними працівниками, керівними кадрами.

Розширення професійного партнерства та співпраці є важливим кроком зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, а отже – одним із ключових факторів підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з’явився ще один потужний науковий партнер. Сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю.