У БІНПО ПРОЙШЛИ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

26.03. 2021

З 09 по 20 березня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено курси підвищення кваліфікації для педагогічного персоналу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».

62 педагогічних працівники ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» оновили та розширити свої знання, закріпили уміння і навички з проєктування, планування й організації освітньо-виробничого процесу в умовах виробництва, долучились до активного обговорення актуальних питань дидактики професійної освіти, педагогіки і психології, цифрових технологій та охорони праці, підвищили рівень ключових і фахових компетентностей.

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» – це українське виробниче підприємство, що виробляє продукцію з таких категорій: крохмаль; глюкоза; крохмалепродукти.
Це найстаріший в Україні вітчизняний завод-виготовлювач, з великою біографією і відсутністю судових процесів. На заводі встановлено прогресивне виробниче обладнання за допомогою якого вдається виробляє великі обсяги крохмалю і глюкози без істотних витрат часу.

Специфіка даної категорії слухачів – суміщення основної виробничої діяльності на підприємстві із педагогічною діяльністю з професійної підготовки персоналу, який освоює нові спеціальності та професії на ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ». Форма організації професійної підготовки в умовах виробництва – суто індивідуальна, шляхом прикріплення стажерів до кваліфікованих фахівців. Основна методика навчання – наставництво, спостереження, порівняння, атестація.  Особливості та специфіка професійної діяльності педагогічного персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві були враховані під час організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО.

Формами організації роботи курсів стали лекційні та семінарські заняття, тематичні дискусії та круглі столи. Заняття на курсах підвищення кваліфікації проходили у режимі постійного зворотного зв’язку із слухачами навчальних груп та індивідуальної фасилітативної допомоги з боку науково-педагогічних працівників БІНПО. Навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації було розміщено на платформі «Профосвіта» (https://profosvita.org) у персональних веб-ресурсах тьюторів навчальних груп. Обов’язковим елементом навчання на курсах підвищення кваліфікації була самостійна робота слухачів на форумах навчальних груп на платформі.

Педагогічний персонал ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» відзначив високий рівень проведення занять на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО, інноваційність, структурну чіткість та професійно-зорієнтовану спрямованість методичних та презентаційних матеріалів, упровадження сучасних технологій навчання та способів представлення навчальної інформації.

Комплексний залік слухачів курсів підвищення кваліфікації було організовано нестандартним шляхом – у формі обговорення актуальних питань професійної підготовки фахівців в умовах виробництва, що дало змогу обміну думками, розширення власного професійного кругозору.  Така форма освітнього спілкування стала поштовхом до подальшого саморозвитку та самовдосконалення педагогічного персоналу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» у напрямку підвищення рівня власної професійно-педагогічної компетентності.

Сучасні напрями діяльності БІНПО передбачають нові функціональні та організаційні підходи щодо організації освітнього процесу, врахування потреб і запитів потенційних замовників вітчизняного ринку праці, розширення спектру надання освітніх послуг та нових напрямів співпраці із роботодавцями та ключовими стейкхолдерами.