У БІНПО ПЕДАГОГИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ

22.03. 2021

З  15 по 19 березня 2021 року при Білоцерківському інституті неперервної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося навчання педагогів професійної (професійно-технічної) освіти у Школі педагогічного коучингу.

33 педагогічних працівники професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області (директор НМЦ ПТО Світлана Ткаченко), педагогічні працівники ВПУ 17 м. Генічеська (директор Ігор Маслов) пройшли навчання у Школі педагогічного коучингу, набули нові знання, здобули додаткові фахові компетентності.

Школа педагогічного коучингу є однією з інноваційних компетентнісно орієнтованих моделей професійного саморозвитку й самовдосконалення педагога професійної освіти впродовж життя. Школу започатковано в листопаді 2019 року в межах виконання підтеми науково-дослідної теми БІНПО «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти» (0117U002381, 2017-2021 рр.). Науковий консультант Школи – Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту; модератор – Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри  педагогіки, психології та менеджменту.

Метою Школи педагогічного коучингу є підготовка інноваційного, умотивованого, компетентного, конкурентоспроможного педагога професійної освіти відповідно до державної освітньої політики, з урахуванням суспільних викликів, роботодавців і ключових стейкґолдерів, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну і практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності відповідно до власних інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого суспільства, готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці.

Формами організації роботи Школи стали п’ять коучинг-сесії та включали майстер-класи, тренінги, індивідуальні консультації, вебінари, зокрема «Основи педагогічного коучингу» (к. псих. н., доц., сертифіковий коуч рівня ACC акредитований ICF Нежинська О.О.), «Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія самолідерства та управління професійними змінами» (проф. Сидоренко В.В.), «Педагогічний коучинг в системі підготовки конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О» (ст. викл. Харагірло В.Є.), «Цифрові технології в професійній діяльності педагога-коуча» (доц. Грядуща В.В.), «Механізми управління власним станом та поведінкою» (доц. Верченко Н..В.). «Розвиток конфліктологічної компетентності педагога ЗП(ПТ)О: коучинговий підхід (доц. Торба Н.Г.). Застосовувалось дистанційне консультування, щопроводилось як синхронно, так і асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку.

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» (https://profosvita.org) постійно діяв консультаційний пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу.

Закриття школи відбулось у форматі віртуального Світового  кафе (World Café). Саме такій  формат обговорень актуальних питань  створив  живу «мережу» обміну думками й розширив  колективні знання.

Недаремно гаслом навчання в Школі є вислів «Nosce te ipsum» (Know thyself. Пізнай себе самого!). Навчання в Школі педагогічного коучингу допомагає учасникам переміститися із зони професійної проблеми в зону ефективного її рішення, створити особливу атмосфера фасилітативної підтримки професійного розвитку через делегування відповідальності, моделювати та зреалізовувати як власні метапрограми саморозвитку й самовдосконалення, так і в межах навчальної групи, колективу.