24 лютого 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України відбулась атестація здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління навчальним закладом».

09.03. 2021

Сьогодні наші студенти мали неймовірну можливість познайомитись із людиною-епохою – Білопольским Миколою Григоровичем, – головою комісії, завідувачем кафедри «Облік та аудит» Приазовського державного технічного університету, доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, віце-презитентом Академії економічних наук України, відмінником вищої освіти.

Микола Григорович подарував Інституту монографію “Енвіроніка – фундаментальна наука проо спасіння і розвиток земної цивілізації або нова концепція розвитку світу”.

Висловлюємо слова вдячності членам комісії:

  • Горошкова Лідія Анатоліївна – заступник голови комісії, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО “УМО” НАПН України, докторка економічних наук, доцентка.
  • Сахно Олександр Володимирович – член комісії, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО “УМО” НАПН України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  • Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, методистка навчального відділу БІНПО ДЗВО “УМО” НАПН України.

Вдячні студентам і науковим керівникам (проф. В. Мандрагелі, проф. Л.Горошковій, проф. В. Студінському, доц. О. Сахну) за високий рівень представлених кваліфікаційних робіт.