22 і 23 лютого у БІНПО відбулась атестація здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія».

09.03. 2021

24 магістри

24 такі різні і такі цікаві кваліфікаційні роботи.

Переповнює гордість за рівень знань, актуальність, прикладний аспект кожної роботи. Іноді ловила себе на думці, що присутня на захисті кандидатської чи докторської))))

Особливі слова вдячності членам екзаменаційної комісії за студентоцентризм, потужний науковий дискурс:

  • Бочелюку Віталю Йосиповичу – голові комісії, професору кафедри соціальної роботи та психології» Національного університету «Запорізька політехніка», доктору психологічних наук, професору;
  • Торбі Наталії Григорівни – заступниці голови комісії, доцентці кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО УМО, кандидатці психологічних наук, доцентці;
  • Лукіянчук Аллі Миколаївні – члену комісії, старшій викладачці кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО УМО, кандидатці психологічних наук;
  • Князєвій Марині Олексіївні – секретарці комісії, методистці навчального відділу БІНПО ДЗВО УМО.

Вітаю наших студентів та їх наукових керівників з успішним захистом))))