Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Здобувачам (2021 рік)

13.01. 2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІНПО

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Силабуси навчальних дисциплін

ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціальності:

073 Менеджмент

053 Психологія

011 Освітні, педагогічні науки


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial