Вт. Тра 24th, 2022

Здобувачам (2021 рік)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІНПО

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Силабуси навчальних дисциплін

ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціальності:

073 Менеджмент

053 Психологія

011 Освітні, педагогічні науки

Авторизація
*
*
Генерація паролю