БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ФІНСЬКОМУ ПРОЄКТІ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОІППО: «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОІППО: КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

14.12. 2020

З 01 по 08 грудня 2020 року в межах фінського проєкту підтримки реформи української школи «Навчаємось разом» відбувся тренінг  «Стратегія розвитку ОІППО: клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості», передбачений програмою тренінгів з розвитку потенціалу ОІППО.  

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти представила Сидоренко Вікторія, директорка, докторка педагогічних наук, сертифікована тренерка НУШ, учасниця багатьох заходів фінського проєкту підтримки реформи української школи «Навчаємось разом».

Цілі тренінгу: ознайомити учасників і учасниць з інструментами аналізу зовнішнього середовища, в якому відбувається діяльність ОІППО і оцінити його вплив на їхню діяльність; ознайомити з інструментами аналізу стейкхолдерів, клієнтів, конкурентів; ознайомити з основами стратегії для залучення додаткового фінансування; домовитись про подальше використання інструментів для планування діяльності ОІППО разом з колегами, які не беруть участі у цьому тренінгу.

 Програма тренінгу базувалась на результатах роботи, проведеної ОІППО в 2019 році, зокрема визначення місії, візії, організаційної культури, стратегічних напрямів діяльності та операційних планів.

Формат роботи учасників був змішаний: вебінари (онлайн) та самостійна робота (офлайн).

Тренерами виступили: Христина Чушак, кандидат наук, доцентка кафедри освітньої політики, Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, координаторка Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа»; Олена Шинаровська, виконавча директорка БО «Центр освітніх ініціатив», координаторка Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа»; Андрій Донець, спеціаліст з організаційного розвитку, ГО «ІСАР Єднання», координатор Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа».

Під час тренінгу було проаналізовано внутрішнє і зовнішнє середовище, ключових стейкхолдерів і конкурентів. За допомогою PESTLE-аналізу та SWOT-аналізу визначено конкурентні переваги ОІППО та зроблено висновок, наскільки зовнішнє середовище є сприятливим для реалізації місії ОІППО. Розроблено систему оцінювання якості освітніх послуг, які надаються в ОІППО. Здійснено аналіз клієнтів і можливості ОІППО для мобілізації фінансових ресурсів.

Багато цікавої і корисної для сучасного керівника інформації, інноваційні вправи, творчий колективний пошук, людиноцентрована атмосфера – саме таким запам’ятався тренінг «Стратегія розвитку ОІППО: клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості».

Із нетерпінням чекаємо наступних освітніх ініціатив та проєктів.