У БІНПО ВІДБУЛАСЬ VІ-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

01.12. 2020

26 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась VI-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ».

На конференцію було зареєстровано 445 учасників закладів І-ІV рівнів акредитації, закладів фахової, професійно (професійно-технічної) освіти, методичних центрів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Волинської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей України. Під час заходу було понад 270 точок підключення.

Міжнародна географія – науково-педагогічні та педагогічні працівники з 9 країн світу: Білорусі, Грузії, Казахстану, Китаю, Естонії, Польщі, США, Франції, України.

До оргкомітету конференції надійшло 92 доповіді від вітчизняних та зарубіжних закладів освіти та наукових установ.

У роботі конференції взяли участь 23 доктори наук, 29 кандидатів наук, науково-педагогічні і педагогічні працівники  із вітчизняних закладів вищої освіти:

  • Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»,
  • Донецького державного університету управління,
  • Класичного приватного університету м. Запоріжжя,  
  • Національного університету «КиєвоМогилянська академія»,  
  • Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 
  • Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 
  • Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
  • Ізмаїльського державного гуманітарного університету,
  • Київського національного лінгвістичного університету.

Професійні дискусії були спрямовані на вирішення актуальних питань інтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в систему безперервної освіти; обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, самовиховання і саморозвиток особистості; підвищення професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо.

Цьогоріч в рамках заходу започатковано студентську секцію: «Міждисциплінарні дослідження проблем сталого розвитку: особливості та тенденції».

У роботі конференції брали участь аспіранти та студенти Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», Донецького державного університету управління, Класичного приватного університету м. Запоріжжя, Національного університету «КиєвоМогилянська академія», Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Роботу конференції розпочала директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна із доповіддю «Розвиток Soft Skills педагога в умовах безперервної освіти».

Привітали учасників конференції закордонні партнери: професор Аньхойського педагогічного університету У Шихун (м. Аньхой КНР);доцент, кандидат економічних наук Білоруського державного університету Чиж Дмитро Анатолійович (м. Мінськ); к.п.н., асс. професорв.о. заступника директора з навчально-методичної роботи ФАО «НЦПК «Өрлеу» ІПК ПП Жамбільської області Тойганбекова Шинар Малімбаївна (Республіка Казахстан);випускниця БІНПО, практичний психолог, майстерКейтерінгової компанії Торговіцька Єльвіра (США); директор Тбіліського центру з підготовки й перепідготовки водіїв  автотранспорту Таборидзе Олександр Гурамович (м. Тбіліси, Грузія).

Під час пленарного засідання виступили:

Сарабєєв Володимир Леонідович, доктор біологічних наук, професор Поморської академії м. Слупськ (Польша),  випускник Університету Сорбона  (Франція), який у своїй доповіді «Грант для досвідчених вчених від національної агенції акадамічних обмінів Польщі», окреслив грантові інструменти Євросоюзу для підтримки міжнародної мобільності науковців;

Смирнова Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», яка відобразила різні аспекти організації освітнього процесу у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія»;

Хлобистов Євген Володимирович, академік АЕН України, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, із доповіддю: «Подолання диспропорцій фінансування освітніх послуг в реалізації цілей сталого розвитку освітнього процесу у закладах вищої освіти».

Прокопенко Ольга Володимирівна доктор економічних наук, професор, професор-дослідник Талліннського технічного університету (Естонія) із доповіддю на тему: «Безперервна освіта для сталого розвитку».

Як завжди грунтовними, емоційно насиченими були виступи постійних партнерів інституту, представників професійної (професійно-технічної) освіти: Парфенюк Зої Іванівни, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області; Гончарова Едуарда В’ячеславовича, директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області; Юденкової Олени Петрівни, к.п.н.,директорки ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»; Гришаєвої Олени Вікторівни,  заступниці директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Резнік Олени Миколаївни, старшого майстра ДНЗ «Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну.

Родзинкою конференції став виступ випускниці БІНПО, практичного психолога, майстраКейтерінговій компании США, Торговіцької Єльвіри, яка розповіла про професійну освіту в США.

Схарактеризував напрями розвитку системи освіти дорослих в Грузії, Таборидзе Олександр Гурамович, директор Тбіліського центру з підготовки й перепідготовки водіїв  автотранспорту, м. Тбілиси, Грузія.

До обговорень сучасних проблем освіти дорослих залучилися: Васильєва Олена Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національний університет «Запорізька політехніка»; Горовий Дмитро Анатолійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та маркетингу, заступник директора Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Жук Михайло Васильович,  кандидат філософських наук, доцент Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Лукіянчук Алла Миколаївна кандидат  психологічних наук, учений секретар БІНПО.

В.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО Харагірло Віра Єгорівна зазначила, що такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, впровадженню інноваційних технологій у діяльність закладів освіти.