У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ТА ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ»

01.12. 2020

27 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти проведено засідання круглого столу «Охорона праці у сільському та лісовому господарстві».

Захід був організований кафедрою технологій навчання, охорони праці та дизайну.

До роботи круглого столу підключилися учасники із понад 100 точок доступу, які представляли заклади освіти Полтавської, Вінницької, Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької областей. Окремо хотілося б сказати про участь курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Десять курсантів взяли участь у роботі круглого столу. Географія учасників засвідчила про значну зацікавленість до теми круглого столу та актуальність питань, які обговорювалися.

Питання, які розглядалися були пов’язані із ризиками, які супроводжують професійну діяльність працівників як у всіх галузях економіки, так і у сільському та лісовому господарстві, управління ризиками, формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і працівників, реформування сфери охорони праці в сільському та лісовому господарстві України тощо.

Засідання круглого столу  розпочалося виступом в.о. заступника директора БІНПО із навчальної роботи Денисової Анастасії Володимирівни до учасників з вітальним словом та побажанням плідної праці.

Модератором круглого столу виступив Сахно Олександр Володимирович, завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, який наголосив на важливості оцінки ризиків у системі управління охороною праці в сільському та лісовому господарстві України, охарактеризував імплементацію в національне законодавство директив ЄС у сфері безпеки та гігієни праці.

На засідання круглого столу було підготовлено 16 доповідей учасників, які представляли різні області та регіони України, а саме:

Грядуща Віра Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, яка доповіла про етапи та особливості проведення реформування системи охорони праці в Україні, необхідність визначення ризиків;

Уряднікова Інга Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, окреслила можливість формування ризик-орієнтованого мислення у фахівців з охорони праці за допомогою навичок soft skills;

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», наголосив на необхідності системного підходу до впровадження освітніх моделей з підготовки фахівців.

Цікавий матеріал представила Солодчук Людмила Миколаївна – заступник головного редактора журналу «Охорона праці». Роль та значення охорони праці в організації робочого процесу, питання та проблеми висвітлені у публікаціях журналу та обмін досвідом – це той напрям, який може об’єднати зусилля фахівців для створення безпечних умов праці.

Доктор технічних наук, професор кафедри ТНОПтаД БІНПО Бородіна Наталія Анатолівна, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Чеберячка Сергій Іванович та Заплатинський Василь Миронович – професора Технічного університету «Метінвест політехніка» м. Маріуполь, окреслили особливості викладання цивільної безпеки здобувачам вищої освіти, мотивацію навчання з безпеки та охорони праці.

Практичні кроки та конкретну роботу і результати цієї роботи у лісовому господарстві представив професор кафедри лісівництва НУБіП, керівник Регіонального Східноєвропейського центра моніторингу пожеж Зібцев Сергій Вікторович. Та робота, яку проводять фахівці центра для забезпечення належних умов праці робітників лісового господарства, заслуговує на схвалення і підтримку.

Надзвичайно цікавими й практико-зорієнтованими були виступи Штанько Олени Василівни, заступника директора ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» («Охорона праці в бджільництві»), Жижу Сергія Вікторовича – викладача НКК УК «Норматив» м. Біла Церква («Визначення категорій, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності»), Візіра Сергія Дмитровича («Формування культури охорони праці у майбутніх працівників сільськогосподарської галузі»), викладача вищої категорії предмета «Охорона праці» професійно-технічного училища № 46 с. Лазірки Оржицького району Полтавської області, Підлісного Владислава Івановича («Самостійна підготовка здобувачів освіти у галузі охорони праці, роль викладача в її організації»), спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Вінницького транспортного коледжу. Доповіді були насичені прикладами практичного впровадження системи управління охорони праці та керування ризиками.

Окремо хотілося б сказати про участь курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ Моргай Крістіні Сергіївні, Котлярову Івану Максимовичу, Суворову Нікіті Олександровичу, Коваль Кристині, Фартушній Дар’ї Сергіївні, Загрунній Тамарі Віталіївні, які підготували цікаві матеріали про роль керівника, роботодавця, необхідність формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і працівників та інші цікаві теми.

Також активну участь взяли Івашев Євген Володимирович та Івашева Тетяна Василівна – керівники Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Проведення такого круглого столу засвідчує зацікавленість у створенні безпечних умов праці на виробництві як у керівників, працівників, так і інших учасників трудових відносин. Необхідно ділитися досвідом упровадження заходів з метою зменшення ризиків у галузях економіки, створювати системний підхід у навчанні майбутніх фахівців, які зможуть ефективно впроваджувати набутий досвід у виробництво.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти дякує всім учасникам за цікаву і плідну роботу, бажає всім безпеки та запрошує до подальшої співпраці.