У БІНПО ВІДБУЛАСЬ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

25.11. 2020

11 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освітивідбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства».

Співорганізаторами конференції виступили: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина), Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

Пленарне засідання конференції розпочала Тетяна ІЩЕНКО, к. п. н., професор, директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», яка у своєму привітальному слові розповіла про стан сучасного цифрового освітнього середовища, а також окреслила проблеми та перспективи його розвитку. У пленарному засіданні взяв участь заступник міністра освіти і науки України Артур СЕЛЕЦЬКИЙ, у доповіді якого було визначено основні вектори розвитку цифрових технологій у освіті та особливості.

Цікавими та насиченими інформацією були виступи Юрія МАЦИКа, директора директорату розвитку цифрової інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України, Олександра ЯКИМЕНКа, першого заступника голови Державної служби якості освіти України, Ельміри МІРЗАЛІЄВої, доктора філософії PhD, професора, завідувачки кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні технології» філії АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбильській області, м. Тараз, Республіка Казахстан, Наталії МОРЗЕ, д. п. н., професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка та інших поважних гостей.

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України презентувала інноваційне освітньо-цифрове середовище для безперервного професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації LMS «ПРОФОСВІТА». Професійна значущість використання освітньої платформи «Профосвіта» (зареєстровано більше 5000 учасників) як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкголдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти продовжив роботу конференції у рамках секції «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою» (модератори Вікторія СИДОРЕНКО та Олександр САХНО). На захід було зареєстровано понад 270 учасників, які  представляли різні області та регіони України.

Спікери конференції презентували широке коло доповідей. Доцент Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Михайло ЖУК розкрив у своїй доповіді напрями цифрових трансформації та освітні виклики поколінь “Z” та “A”; доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної вищої освіти Віра ГРЯДУЩА представила доповідь на тему: «Візуалізація освітнього контенту в умовах дистанційної освіти»; професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського Надія БІЛИК розкрила аспекти адаптивно-педагогічного управління проєктуванням електронного освітнього контенту шкіл новаторства; директор ТОВ “Заклад загальної середньої освіти “Міжнародна школа М’Андрик” Леся ХАРІТОНЕНКО презентувала досвід з організації комунікація онлайн: заняття без меж та кордонів; начальник навчально-методичного відділення Житомирського навчального центру підготовки поліцейських Анастасія КАЗЬМЕРЧУК визначилареалії та перспективи онлайн-освіти; директор Коледжу Університету Короля Данила Інна ВАРВАРУК схарактеризувала “коронований” дистанційний простір у закладах фахової передвищої освіти, його нові виклики та переваги.

         Ґрунтовними та багатоаспектними були виступи, які об’єднала єдина сучасна тема – діджиталізація. Особливою тезою, яка проходила лейтмотивом доповідей, стала проблема організації освітнього закладу в умовах карантину, спричиненого коронавірусом, організації дистанційне навчання та наслідків впливу цих форм навчання на освіту та на соціум. Розвиток цифрових та професійних компетентностей педагогів та учнів, інструментарій для організації дистанційного навчання, цифрова освіта – це лише мала частка тих проблем, які порушили спікери конференції. Робота секції тривала три години, але численні коментарі та доповнення свідчили про інтерес та небайдужість учасників до порушених проблем.