Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

25.11. 2020

     

Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

19 листопада 2020 року, м. Біла Церква ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 19 листопада 2020 року буде проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі».

Мета проведення заходу: обговорення навчально-організаційних та науково-методичних засад професійної підготовки кваліфікованих робітників за сучасними моделями навчання у контексті освітніх інноваційних процесів; обмін досвідом з проблем використання сучасних освітніх та новітніх виробничих технологій при навчанні за професіями будівельної галузі; визначення ефективності впровадження компетентнісного підходу до підготовки робітничих кадрів для будівельного сектору.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Сидоренко Вікторія Вікторівна – директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО УМО НАПН України.

Заступники голови організаційного комітету:

Мірошниченко Катерина Борисівна – президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти»;

Ковальчук Василь Іванович – завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор.

Члени організаційного комітету:

Єрмоленко Андрій Борисович – завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат політичних наук, доцент;

Кулішов Володимир Сергійович – доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат педагогічних наук;

Шевчук Світлана Степанівна – старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО;

Щипська Тетяна Петрівна – старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО;

Качур Людмила Олександрівна – секретар кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.

1

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Професійна підготовка кваліфікованих робітників будівельної галузі в сучасних умовах.
 2. Реалізація компетентнісного підходу при підготовці фахівців для будівельної

галузі.

 • Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки

кваліфікованих робітників за будівельними спеціальностями.

 • Впровадження сучасних освітніх практик у професійну підготовку робітничих кадрів для будівельної галузі.
 • Перспективні напрями співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти із ключовими стейкхолдерами.
 • Реалізація   дуальної   системи   навчання   при    підготовці фахівців будівельних спеціальностей.
 • Інноваційна    науково-методична    діяльність     педагогів     закладів    професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Методика проведення інноваційних занять та позаурочних навчальних заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Сучасне комплексно-методичне забезпечення професій будівельної галузі.
 • Ефективність упровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку фахівців будівельних спеціальностей.

Для реєстрації та участі в інтернет-конференції просимо до 10 листопада 2020 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням https://forms.gle/2BEqoWU35YVeD8DT7
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робота інтернет-конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі on-line.

Учасники конференції, які бажають взяти участь у пленарному засіданні, повинні вказати це при реєстрації.

Тези доповідей інших учасників будуть розміщені в електронному збірнику  матеріалів інтернет-конференції. Реєстрацією на участь в інтернет-конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Надіслані матеріали будуть розміщені на освітньому порталі Білоцерківського інституту неперервної професійної  освіти  за              посиланням: https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. Учасники конференції, які взяли участь у пленарному засіданні та надіслали матеріали до збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Супровід інтернет-конференції  забезпечується через інформаційний  сервіс

https://79914289.myownmeeting.net

19 листопада 2019 року об 11.00 годині почнеться пленарне засідання інтернет- конференції у режимі on-line із прямою трансляцією через означений інформаційний сервіс. Учасникам пленарного засідання буде додатково повідомлено про порядок підключення до семінару в якості модераторів.

Доповіді, презентаційні матеріали та тези для участі просимо надсилати за адресою:

mpo_orgkomitet@ukr.net

Тези учасники конференції подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, кегель – 14; поля: верхнє, нижнє, праворуч, ліворуч – 20 мм, обсяг доповіді – до 5 сторінок.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.

Далі – текст доповіді, посилання на використані літературні джерела.

Приклад:

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Іванов С. П.,     викладач     професійно-теоретичної     підготовки     Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква Київської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Контакти:

Єрмоленко Андрій Борисович – 095-554-55-90; 067-520-33-78

Кулішов Володимир Сергійович – 099-048-01-02; 067-149-17-73;

Шевчук Світлана Степанівна – 050-976-8538; Щипська Тетяна Петрівна – 068-518-55-42; Качур Людмила Олександрівна – 097-795-96-70.

E-mail: mpo_orgkomitet@ukr.net

Участь в інтернет-конференції є безкоштовною.