У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ БОРОДІНОЇ Н.А., ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, СЕРТИФІКОВАНОГО ЕКСПЕРТА НАЗЯВО З ТЕМИ: «СУЧАСНІ СТАНДАРТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ»

09.11. 2020

21 жовтня 2020 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулося загальноінститутське відкрите заняття професора кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну, доктора технічних наук  Бородіної Наталії Анатоліївни з теми «Сучасні стандарти з охорони праці».  Заняття проводилось в дистанційному режимі з використанням технологій дистанційної освіти.

На занятті були присутні 40 слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії «старші майстри».

Особливістю заняття було те, що на нього були запрошені колеги з інших закладів вищої освіти: професор Технічного університету «Метінвест політехніка», к.с-г.н., доц. Заплатинський Василь Миронович, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін Василь Васильович,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин Олександр Олександрович, професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко Сергій Іванович, доктор економічних наук.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомились із новітніми тенденціями, які прослідковуються в сучасних стандартах охорони праці, а саме: усвідомлення промислової безпеки, концепцією системи безпечної праці на підприємствах за ергономічним критерієм. Крім цього, під час заняття необхідно було сформувати завдання для слухачів, виконати це завдання та підвести підсумки спільної роботи. Результатом повинні бути сформовані навички формування на робочому місці безпечного середовища та уміння впроваджувати в їх професійну діяльність.

Під час семінарського заняття були визначені складники, з яких формується безпека праці, з урахування людського чинника і згідно із вимогами сучасних стандартів і їх адаптацією до міжнародних вимог. Також зазначено основні елементи усвідомленої промислової безпеки, яка є основою системи управління охорони праці організації. Наталія Анатоліївна обґрунтувала важливість вирішення питання щодо організації безпечних умов праці, усвідомлення працівниками необхідності дотримання вимог цих умов та поведінки у  певних ситуаціях. Слухачі оцінювали інформацію доповідача, висловлювали свою думку та давали відповідь на конкретні запитання.

Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу. Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання.

    Після завершення відкритого семінарського заняття відбулося обговорення в якому взяли участь: директор БІНПО, доктор педагогічних наук, професор Сидоренко В.В., професор кафедри МПОтаСГД БІНПО Студінський В.А., професор Технічного університету “Метінвест політехніка”, к.с-г.н., доц. Заплатинський В. М., професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін В. В.,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин О. О., професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко С. І., доктор економічних наук, професор кафедри ППтаМ Хлобистов Є.В., завідувач кафедри ТНОптаД к.с.-г.н., доцент Сахно О.В., к.т.н., доцент Уряднікова І.В., доцент кафедри МПОтаСГД БІНПО Масліч С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри ППтаМ Верченко Н.В., в.о. заступника директора БІНПО к.п.н., Лукіянчук А.М., в.о. заступника директора з навчальної роботи, ст.викладач кафедри ТНОПтаД Денисова А.В., завідувачка кафедри ППтаМ, ст. викладач Харагірло В.Є.

Під час обговорення було відзначено високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного семінарського заняття, його актуальність, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Професором Бородіною Н.А. представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання. Семінарське заняття досягло своєї мети, проведене на належному науково-методичному рівні.