НОВІ ГРАНІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

02.06. 2020

29 травня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти взяли участь у  Міжнародній  науково-практичній онлайн конференції «Основні напрями розвитку інклюзивної освіти» (Республіка Казахстан).

Під час конференції представлено досвід роботи Фінансово-гуманітарного факультету Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Університету національного і світового господарства (Софія, Болгарія), Вітебського державного технологічного університету (Республіка Білорусь, Вітебськ), Університету імені Миколи Коперника (Польща, Торунь), Інституту економіки Тбіліського державного університету імені Іване Джавахишвіли (Тбілісі, Грузія), Білоруського державного університету (Республіка Білорусь, Мінськ), Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь, Мінськ), Даугавпілського університету (Латвія, Даугавпілс), Економічного університету у Вроцлаві (Польща) ГО «Колегіум».

Від  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з доповідями виступили: в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло В.Є. із доповіддю «Развитие инклюзивной компетентности педагогов в Украине»,  старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Коваль Л.Є. із доповіддю «Профессиональное развитие педагогов Украины в условиях внедрения инклюзивного образования», старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Ковальчук О.М. із доповіддю «Проблемы и основные векторы развития инклюзивного образования в Украине»).

Однією з пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є розвиток міжрегіональних і міжнародних наукових зв’язків. Метою міжнародної наукової співпраці є підвищення ефективності використання наукових розробок, зростання конкурентоспроможності вітчизняної педагогіки, переведення її на інноваційний шлях розвитку. Перетворення міжнародної наукової співпраці на реальний інструмент стабілізації і розвитку  вітчизняної педагогіки  і нарощування науково-технічного потенціалу України в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства вимагає цілеспрямованого і дієвого  регулювання сфери міжнародних зв’язків.

Міжнародна наукова співпраця здійснюється  у рамках  міжвідомчих угод про науково-педагогічну  співпрацю. Інститут має договори про співпрацю з Університетом Економічно-Гуманістичним  WSEH (Польша, м. Бельско-Бяла ), (від 25.06.2018 р.)

– з Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь, м. Мінськ),

– про співпрацю з Краківською Академією ім. Фрича Моджевського (Польша, м. Краків),

–  меморандум  про співпрацю з АО «Национальным центром повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области» Республики Казахстан.

Мета міжнародного співробітництва – розвиток співробітництва у галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), залучення науково-педагогічних працівників  БІНПО до вивчення педагогічного досвіду  закладів освіти країн-партнерів.

У рамках підписаних угод з закордонними закладами  освіти науково-педагогічні працівники беруть  участь у міжнародних конференціях, семінарах; круглих столах, проходять стажування в закордонних закладах освіти.

Міжнародні зв’язки БІНПО  постійно поглиблюються та розширюються за напрямами співробітництва із закордонними партнерами. У зарубіжних наукових виданнях Польші, Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану публікуються наукові статті викладачів БІНПО. Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які щорічно  проводять кафедри БІНПО, публікуються тези педагогів Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстана, Латвії, Естонії, Польщі, США, Фінляндії, тощо.

Так, у квітні цього року академік, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Хлобистов Є.В. та в.о. завідувачіа кафедри Харагірло В.Є. взяли участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного  зростання в країнах з ринковою економікою».

Такі форми співпраці, як участь у міжнародних семінарах та конференціях, наукове стажування педагогів за кордоном, участь у міжнародних  проєктах, що передбачають впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, – усе це сприятиме входженню  БІНПО у світовий освітній простір.