ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

23.04. 2020

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО В УМОВАХ

КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

(АБО ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО, ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНО,  КОМПЕТЕНТНО)

21 квітня 2020 року спливає 40 днів професійної діяльності науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в умовах карантинних заходів.

Первинне слово «карантин» означає «час, що триває сорок днів» (італ. quarantena, від італ. quaranta giorni;— сорок днів). 

Які виклики (професійні, цифрові, особистісні) постали перед науково-педагогічними працівниками БІНПО? Що змінилось в їхній професійній діяльності, зокрема в організації освітнього процесу, фідбеці з нашими замовниками освітніх послуг?

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної)  освіти України на 2020 рік виконано в повному обсязі план по зарахуванню слухачів (зараховано 2000 особи).

У період із 12.03 по 18.04.2020 року кількість слухачів, які проходять курси підвищення кваліфікації при БІНПО, складає 933 особи, кількість груп – 32. Підвищення кваліфікації відбувається за заочною, очно-дистанційною, дистанційною формами навчання.

Із них:

  • старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 33 особи,
  • майстри виробничого навчання – 366 осіб,
  • викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 289 осіб.

За програмою підвищення кваліфікації для педагогів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (30 год.) підвищили кваліфікацію 245 осіб (усього 7 груп). Навчання проходить за такими модулями програми підвищення кваліфікації: Модуль 2. Методика викладання фахових дисциплін, Модуль 3. Цифрові технології в освіті. Освітній матеріал спрямовано на розвиток методичної, методологічної (праксеометодологічна і гносеометодологічна), цифрової, інноваційно-дослідницької, андрагогічної тощо компетентностей.

Освітній процес організовано в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на освітній платформі БІНПО «Профосвіта «PORTA-PROF-STUDIA»  (режим доступу: profosvita.org).

Серед форм роботи: Інтернет-лекції, вебінари, консультаційні пункти, семінарські заняття, спецкурси, чати, форуми, диференційовані заліки, різні види тестування, рефлексійні анкети тощо.

Організація освітнього процесу в умовах карантинних заходів (12.03.2020 по 17.04.2020 зарахування, держбюджет)

№ з/п Категорії слухачів Кількість слухачів Кількість груп Форма навчання
1 2 3 4 5
1 Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти 33 1 Заочна
2 Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 283 10 Заочна
83 3 Очно-дистанційна
3 Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 180 7 Заочна
109 4 Очно-дистанційна
Разом: 688 25  

Організація освітнього процесу в умовах карантинних заходів (12.03.2020 по 17.04.2020, госпрозрахунок)

№ з/п Категорії слухачів Кількість слухачів Кількість груп Форма навчання
1 2 3 4 5
1 Педагогічні працівники фахової передвищої освіти 245 7 Дистанційна

У період із 12.03 по 18.04.2020 року  випущено:

№ з/п Категорії слухачів Кількість слухачів Кількість груп Форма навчання
1 2 3 4 5
1. Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти 57 2 Заочна
33 1 Очно-дистанційна
2. Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 32 1 Заочна
61 2 Очно-дистанційна
3. Педагогічні працівники фахової передвищої освіти 245 7 Дистанційна
Разом: 428 13  

ФОРМИ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 428 ос., кількість груп – 13.

16 квітня 2020 року в рамках співпраці БІНПО з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Полтавській області проведено регіональний науково-практичний семінар «Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників».  Модератор заходу – кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО. Семінар відбувся на базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища (м. Горішні Плавні Полтавської обл.). У заході взяли участь педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської і Херсонської областей та м. Києва. Загальна кількість – 53 учасники, були представлені 52 статті і 12 виступів. Під час роботи семінару обговорювались питання шляхів підвищення конкурентоспроможності випускника закладів професійної освіти, соціального партнерства, упровадження дуальної освіти, ефективності впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку, використання сучасних технологій навчання у освітній процес, підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів.

З використанням технологій дистанційної освіти проведено всі засідання кафедр і структурних підрозділів БІНПО, Вчена рада, оперативні наради при директорі.

Виклики суспільні та освітні прийнято.

Продовжуємо працювати компетентно, випереджувально, з урахуванням запитів і потреб наших замовників освітніх послуг.