У БІНПО РОЗПОЧАТО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ

25.03. 2020

10 лютого 2020 року Київське вище професійне училище деревообробки (м. Київ) відкрило двері для слухачів курсів підвищення кваліфікації БІНПО для груп майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (тьютор Грядуща В.В, канд. техн. наук, старший викладач кафедри ТНОП та Д).

Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО відкрив курси підвищення кваліфікації лекцією на тему: «Освіта для сталого розвитку: український вимір світового бренду» Слухачі брали активну участь у дискусії щодо проблем і перспектив розвитку українського суспільства та освіти, а також питань гуманізації виховного процесу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

Старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, канд. техн. наук Грядуща Віра Володимирівна роз’яснила слухачам ключові елементи національних реформ у сфері трудового права та управління охороною праці, ознайомила із найновішими законодавчими та нормативними актами з цих напрямів. Під час занять було проведено семінар із безпечної організації робочого простору з використанням системи S/Workflow Cells. Під час семінарського заняття на тему: «Цифрові технології в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» були розглянуті Концепція розвитку цифрового суспільства України, а також можливості використання цифрових технологій колективної комунікації, технологій доповненої реальності та візуалізації освітнього контенту, а також основи інформаційної безпеки.

Віра Єгорівна Харагірло (в.о. зав. кафедри педагогіки, психології та менеджменту) на семінарському занятті «Психологічні засади професійної діяльності» розкрила умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти.

Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу, людиноцентризм, інноваційна спрямованість модулів, безпосередній зв’язок із практикою і ринком праці – саме таким запам’ятається замовникам освітніх послуг курси підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.