У БІНПО ВІДБУЛАСЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)ОСВІТИ»

25.03. 2020

11 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась науково-практична конференція «Гуманізація виховного процесу у закладах професійної(професійно-технічної)освіти» (модератор – в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту  Харагірло В.Є.).

У конференції взяли участь слухачів курсів підвищення кваліфікації, ключові стейкхолдери, науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Мета конференції: розглянути систему виховної роботи у ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти.

Питання для обговорення:

  1. Організація виховного процесу в ЗП(ПТ)О на гуманістичних засадах.
  2. Основні напрями виховання майбутніх кваліфікованих робітників.
  3. Національне виховання як фактор цілісного формування особистості.
  4. Форми та методи громадянського виховання в ЗП(ПТ)О.
  5. Технологія превентивного виховання в ЗП(ПТ)О.
  6. Формування екологічної культури особистості.

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується як період трансформаційних процесів, зумовлений пошуком власного шляху розвитку та зміни цінностей. Україна як незалежна держава здійснює самостійний пошук шляхів формування нових соціально-економічних, політичних і духовних орієнтирів, свої ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов’язує з молоддю. Молодь є активною силою політичних змін і, залежно від того, які цінності вона вносить у ці зміни, яку культуру впроваджує багато в чому буде залежати майбутнє суспільства та його трансформація.

Морально-духовне становлення  учнівської молоді, її підготовка до активної, сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливими складовими розвитку Української держави. Від сьогодення сучасна  професійна школа вимагає докорінного переосмислення всієї виховної системи, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на засадах гуманізації життєдіяльності, створення оптимальних умов для самовдосконалення та самореалізації . Тому,проблема    організації освітнього процесу  у  ЗП(ПТ)О на гуманістичних засадах є надзвичайно актуальною  і своєчасною.

У науковій доповіді викладача Харагірло В.Є.  було проаналізовано дослідження сучасного стану розробленості проблеми щодо організації виховного процесу у  закладах професійної(професійно-технічної) освіти, висвітлено пріоритетні напрями оновлення виховного процесу професійної  школи на гуманістичних засадах, визначено передумови для оновлення змісту та застосування технологій виховання, формування гуманістичних цінностей та зразків громадянської позиції, виконання освітою своєї виховної, культурологічної місії (стабілізація суспільного життя та соціально-економічного положення громадян, модернізація освіти, гуманізація навчального процесу, посилення його виховного потенціалу). Зазначено, що існують також сприятливі передумови для розвитку виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, для підвищення її статусу та потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, громадянському, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні. Водночас визначено, що соціальний фон виховання продовжує залишатися недостатньо сприятливим, що зумовлено як негативними тенденціями розвитку цивілізації загалом, так і станом українського соціуму (поглиблення кризи в державі, сім’ї, інтенсивна інформатизація суспільства, глобальні екологічні проблеми, міжнаціональні конфлікти тощо).

Слухачі КПК активну участь в обговоренні питань.

Яскравою, емоційно насиченою  була доповідь Соломко О.Б., викладача професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» на тему: «Застосування проєктної технології у виховному процесі ЗП(ПТ)О».

Грабовська Л.І., викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва і сервісу», розкрила форми та методи національного виховання майбутніх кваліфікованих кухарів.

Віговська О.М., майстер виробничого навчання ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум», представила досвід роботи закладу з питань проєктування виховного процесу.

Перва М.В.,викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу», охарактеризувала систему роботи закладу з формування  екологічної культури особистості майбутнього робітника.

Чабак Г.М., майстер виробничого навчання ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти», визначила основні напрями реалізації технології превентивного виховання у ЗП(ПТ)О.

Варто наголосити також на налагодженій плідній співпраці БІНПО із потенційними стейкхолдерами. У науково-практичній конференції взяла участь  заступник директора з виховної роботи Білоцерківського професійного ліцею Павленко В.В., яка розкрила основні напрями виховної діяльності  закладу.

Активний діалог, змістовні доповіді педагогів-практиків, бажання запровадити нові технології виховання, відповідати сучасним освітнім викликам, – саме такою  запам’ятається слухачам науково-практична конференція у БІНПО.