У БІНПО АПРОБОВАНО СПЕЦКУРС «БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА КОНСТРУКТИВНЕ ПОДОЛАННЯ (КІБЕРБУЛІНГ, СЕЛФІМАНИЯ, ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ)

25.03. 2020

10.02.2020 року розпочато І етап курсів підвищення кваліфікації на базі ДНЗ «Одеського вищого професійного училища» для майстрів виробничого навчання  Одеської області.

Розвиток психолого-педагогічної компетентності – необхідність сьогодення. Такої спільної думки дійшли слухачі курсів під час занять, проведених кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри  педагогіки, психології та менеджменту БІНПО Лукіянчук Аллою Миколаївною. Ця властивість особистості сучасного майстра виробничого навчання уможливлює впровадження сучасних освітніх технологій у підготовку майбутнього конкурентоздатного робітника.

Загальновідомо, що питання виховання є одним з основних у сучасному освітньому процесі, важливо не лише знати, але й вчасно виявити перші прояви булінгу в середовищі здобувачів освіти. Тому на заняттях було апробовано спецкурс «Булінг в освітньому середовищі: попередження та конструктивне подолання (кібербулінг, селфімания, психологічні особливості інтернет-залежності)».

Необхідною умовою професійного зростання є ознайомлення з педагогічними технологіями, які значно підвищують можливості. Цікавим є розгляд реальних кейсів, представлених викладачем та слухачами курсів.

Спецкурс розроблено з метою актуалізації, оновлення, поглиблення та систематизації знань педагогічних працівників щодо причин та ознак булінгу. Розглядаються питання формування безпечного освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу. Слухачам курсів надано рекомендації щодо прийомів та методів попередження та конструктивного подолання булінгу.

Майстри виробничого навчання динамічно та конструктивно розглядали питання і ситуації, що потребують кваліфікованої допомоги педагога.

Як результат роботи та прагнення подальшої конструктивної співпраці було підписано угоду між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та ДНЗ «Одеське вище професійне училище».