СПІВПРАЦЯ З КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У БІНПО

25.03. 2020

Одним із основних напрямів діяльності БІНПО є розвиток співробітництва із замовниками освітніх послуг. 02 березня 2020 року підписано угоду про співпрацю між БІНПО та Маріупольським професійним ліцеєм з метою організації професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

       Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі завдання:

 • забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги;
 • організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо).
 • апробація наукових результатів, поширення найкращих освітніх практик;
 • сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації мережевої взаємодії, обміну досвідом роботи;
 • науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців в освітніх моделях курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду як єдиного андрагогічного циклу;
 • надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, онлайн студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-лекцій, семінарів, тренінгів тощо);
 • розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених Сторонами, шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного зв’язку.

       В рамках угоди 02 березня 2020 р. старшою викладачкою кафедри педагогіки, психології та менеджменту Коваль Л.Є. було проведено круглий стіл «Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіаосвітніх технологій» У заході взяли участь майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О Донецької області, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО.

Слухачам було запропоновано наступні питання для обговорення:

 1. Поняття «Професійна інформація» та джерела її отримання.
 2. Педагогічні аспекти медіаграмотності.
 3. Методи використання навичок роботи з інформацією з різних джерел в професійній педагогічній діяльності.
 4. Тематичні підсистеми сучасних ЗМІ.
 5. Вплив медіаконтенту на різні вікові категорії.
 6. Прихований вплив медіа на свідомість особистості: вікові, соціальні, професійні, національні та інші особливості сприйняття медіатекстів.
 7. Причини популярності медіатекстів (фольклорність основи, видовищність жанру, авторська інтуїція, система «емоційних перепадів», опора на функцію компенсації, рекреацію тощо).

       При проведенні заходу слухачі активно обговорювали питання розвитку професійної компетентності сучасного педагога. На занятті панувала атмосфера творчої співпраці, обміну думками та досвідом роботи.

Педагогічні працівники Маріупольського професійного ліцею усвідомлюють, що курси підвищення кваліфікації сприяють професійному розвитку та саморозвитку педагога,  розвивають здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

Дякуємо директору закладу Савровій Олені Степанівні за плідну співпрацю.