РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О ПОЛТАВЩИНИ

25.03. 2020

17.02.2020 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розпочали курси підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука та викладачів спеціальних і загальнотехнічних дисциплін на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол.

Семінарські заняття з дидактики професійної освіти та методики реалізації сучасних освітніх практик у навчально-виробничий процес  ЗП(ПТ)О проводила старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО Світлана Шевчук. На заняттях активно обговорювалися питання проєктування та планування професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, методики проведення занять на основі компетентнісного підходу, реалізації освітніх інновацій у професійну підготовку з урахуванням потреб сучасного ринку праці.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації була надана консультативна інформація для виконання завдань для самостійної роботи на заочному етапі навчання.

Сподіваємось, що потужний старт курсової підготовки педагогічних працівників професійної школи Полтавщини завершиться удосконаленням рівня професійної компетентності педагогів та якості професійної підготовки у ЗП(ПТ)О.