РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕННОСТІ ПЕДАГОГІВ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

25.03. 2020

12 лютого 2020 року на базі «Київського вищого училища деревообробки» у категорії майстри виробничого навчання апробовано спецкурс «Розвиток здоров’язбережувальної компетенності педагогічних працівників» (в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Віра Харагірло)

 Даний спецкурс сприяє розвитку здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників. Висвітлено соціально-психологічні проблеми педагогічної діяльності, що негативно впливають на професійне здоров’я.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації було представлено класифікацію здоров’язбережувальних технологій  за такими типами: здоров’язбережувальні (технології, що створюють безпечні умови для організації освітнього процесу, оздоровчі (технології, що спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я, підвищення потенціалу здоров’я суб’єктів освітнього процесу,  посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини). У контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності педагогів технології виконують такі функції: формувальну (здійснюється на основі біологічних і соціальних закономірностей становлення особистості), інформативно-комунікативну (забезпечує трансляцію досвіду організації здорового способу життя, спадкоємність традицій, ціннісних орієнтацій), діагностичну (на основі прогностичного контролю, порівняння зусиль і дій педагога відповідно до їхніх природних можливостей).

Після занять слухачі ознайомились із сучасною навчально-матеріальною базою  Київського вищого професійного училища деревообробки, яка відповідає викликам сьогодення щодо підготовки майбутніх конкурентоспроможних робітників. Заклад має славетну історію, ще в далекому 1898 році на діючій виробничій дільниці Видубицького монастиря був заснований лісозавод, на якому виготовляли шпали та пиломатеріали.

У 1929 році лісозавод був реорганізований у Київський деревообробний комбінат, на якому здійснювалось виробництво пиломатеріалів, паркету, столярних виробів та меблів. Для вирішення потреби у підготовці кваліфікованих робітників для виробництва у 1930 році при Київському деревообробному комбінаті була створена школа фабрично-заводського навчання.

У квітні 2003 року  професійно-технічне училище № 16 реорганізоване в Київське вище професійне училище деревообробки.

На сьогодення –  це сучасний заклад освіти, в якому є все необхідне для забезпечення високого рівня професійної та загальноосвітньої підготовки. Навчальні  кабінети, майстерні обладнані відповідно до вимог нормативних документів, оснащені комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет. Слухачі курсів були ознайомлені з технологією деревообробки на лазерному верстаті. Досвід роботи закладу Київського вищого професійного училища деревообробки викликав жвавий інтерес педагогів-практиків.

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО проходить в атмосфері творчих дискусій та обміну досвідом роботи.