ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТУ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА БІНПО НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

25.03. 2020

10 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася презентація Відділу сучасних технологій виробництва перед слухачами курсів підвищення кваліфікації у групах викладачів і майстрів виробничого навчання (завідувач відділу Горлова Г.Г.).

Пріоритетними напрямками роботи відділу в умовах реформування професійної освіти є розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), сприяння розвитку у педагогічних працівників закладів професійної (ПТ) освіти сучасних поглядівна формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями.

Результати опитування замовників освітніх послуг свідчать, що на сучасному етапі існує потреба в консультаціях з питань педагогічних технологій, модернізації форм і методів на уроках професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки. Слухачі мають потребу в ознайомленні з досвідом упровадження дуальної системи освіти, роботи  навчально-практичних центрів, досвідом підготовки кваліфікованих робітників  в європейських країнах.

Отже, назріла необхідність максимально адаптувати систему професійної освіти до потреб педагогів, керівників освітніх закладів, зробити її ефективною та результативною.

Із цією метою працівники відділу здійснюють:

  • пошук новітньої інформації з періодичних технічних видань та інтернет-сайтів з метою добору матеріалу про впровадження  інноваційних педагогічних та новітніх виробничих технологій в практику роботи закладів професійної освіти;
  • систематизацію та розширення банку інформації щодо сучасних технологій виробництва за професійними напрямами на паперових та електронних носіях.

Під час презентації відділу викладачі та майстри виробничого навчання ознайомились із матеріалами кращих освітніх практик педагогів професійної школи, які включають  уроки  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки; матеріали із досвіду  роботи старших майстрів, майстрів виробничого навчання, викладачів та їх науково-методичне забезпечення, інструкційно-технологічні картки. презентації .

Усього банк матеріалів  відділу  в електронному варіанті нараховує 1590 досвідів  за 114 професіями; 57 збірників з професій, які вміщують 450 кращих освітніх практик педагогів закладів П(ПТ)О; мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій виробництва для впровадження в освітній процес закладів П ( ПТ) О для 43 ведучих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах П(ПТ)О, які включають навчальні відеофільми,відеоролики та відеофільми; матеріали 14-ти спеціалізованих виставок, які відбулися  у 2019 році, анотовані каталоги, презентації.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомилися також зі сторінкою відділу в соціальній мережі Фейсбук, де постійно розміщуються та оновлюються матеріали з проблем: використання дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників; міжнародний досвід у професійній підготовці майбутніх фахівців; віртуальне комплексно-методичне забезпечення з професій; матеріали спеціалізованих виставок сучасних технологій виробництва; інноваційні технології в освіті.

Під час зустрічі  викладачі та майстри виробничого навчання мали можливість попрацювати з матеріалами відділу. Основне призначення  подібних  презентацій  полягає в тому, щоб під час  спілкування, діагностико-аналітичної діяльності виявляти існуючі проблеми, перспективні  завдання професійної освіти та всебічно сприяти їх розв’язанню.

Наприкінці зустрічі із замовниками освітніх послуг завідувачка відділу Горлова Г.Г. висловила щире сподівання на зворотній зв’язок зі слухачами і впевненість, що саме їх  кращі педагогічні практики  поповнять методичну скарбничку  БІНПО , тим самим допоможуть  колегам зробити  освітній  процес в закладах П(ПТ)О освіти цікавим і результативним.

  • Систематизація матеріалів передового педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання і викладачів, які використовують в своїй роботі інноваційні технології
  • Створення анотованих каталогів
  • Відвідування спеціалізованих виставок з метою отримання інформації щодо сучасних технологій виробництва
  • Пошук новітньої інформації з періодичних технічних видань  та інтернет – сайтів з метою підбору матеріалу про упровадження  інноваційних педагогічних та новітніх виробничих технологій  в практику роботи закладів професійної освіти
  • Систематизація та розширення банку інформації щодо сучасних технологій виробництва за професійними напрямами на паперових  та електронних носіях
  • Видання інформаційних матеріалів кращих освітніх практик по галузям виробництва (19 збірників)
  • Проведення презентацій передового педагогічного досвіду Надання консультацій слухачам всіх категорій з питань передового педагогічного досвіду
  • Створення  сторінки, розміщення та постійне оновлення матеріалів на сайті  БІНПО