ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДВНЗ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

25.02. 2020

17 січня 2020 року відбулася подія, яка започаткувала новий етап розвитку співпраці між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та закладами фахової передвищої освіти. Особливістю цієї співпраці є новий партнер – Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж», який є базовим закладом системи фахової передвищої освіти у Миколаївській області.

На сьогодні коледж очолює досвідчений керівник, який уміло скеровує роботу колективу і впевнено утримує лідируючі позиції – Зайковський Олег Сергійович. Цей заклад є помітним на освітянських теренах Миколаївщини і веде свою історію від Миколаївського суднобудівного технікуму, який був заснований 1930 року на базі конструкторських суднобудівних курсів і механічної професійно-технічної школи міста Миколаєва. Згодом наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2007 року технікум було перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж».

Установа має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів з 9 та 12 спеціалізацій (освітніх програм) за денною та заочною формами навчання, а також сертифікати Акредитаційної комісії України про їх акредитацію. Коледж має розвинену освітню, дослідну, матеріально-технічну та побутову бази. Навчання проводиться в аудиторіях та комп`ютерних залах із застосуванням новітнього програмного забезпечення на основі сучасної комп`ютерної техніки: виділений канал Internet, комплексна структурна кабельна система зв`язку, яка об`єднує в єдину інтегровану мережу всі комп`ютери коледжу, забезпечуючи зручність роботи студентів та викладачів. Науково-дослідну, освітню діяльність здійснюють висококваліфіковані викладачі.

Велика увага у коледжі приділяється формуванню цілісної всебічно розвинутої особистості, відданої інтересам держави, утвердженню національної свідомості, любові до рідної землі, вихованню поваги і шанобливого відношення до історії та культури свого народу. Діє студентський клуб, працюють різноманітні гуртки. Фізична культура і спорт у коледжі спрямовані на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей студентів з метою гармонійного формування особистості. Особлива увага приділяється організації і проведенню спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Щорічно в закладі проводиться спартакіада з 7 видів спорту. Постійно працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, плавання, футболу, легкої атлетики, шахів та атлетичної гімнастики. Збірні команди коледжу беруть активну участь в обласній спартакіаді, яка проводиться серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та посідають в ній призові місця.

Підписання угоди про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» є символічним, оскільки колектив коледжу у цьому році планує відсвяткувати 90-річчя закладу.

Сподіваємось, що подальша співпраця стане джерелом продуктивних ідей, платформою для наукових дискусій і обміну думками, що сприятиме створенню інноваційно-розвивального середовища, у якому відбудеться подальше підвищення рівня професійної компетентності педагогів закладів фахової передвищої освіти.