НАШІ СЛУХАЧІ — НАЙКРАЩІ СПОЖИВАЧІ, АБО ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО

25.02. 2020

20 січня 2020 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розпочато перший етап курсів підвищення кваліфікації груп викладачів професійно-теоретичної підготовки (тьютор Денисова А.В., старший викладач кафедри ТНОП та Д) і майстрів виробничого навчання закладів професійно-технічної освіти (тьютор Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри МПО та СГД, доцент, к.політ.н.).

Ураховуючи узагальнені пропозиції слухачів курсів підвищення кваліфікації та обласних НМЦ ПТО, осучаснено зміст підвищення кваліфікації на компетентнісній основі відповідно профілів ключових, спеціальних (фахових, посадових), загальнопрофесійних компетентностей, зроблено акцент на особистісно-розвивальний аспект професійного розвитку педагогів.

Так, під час розгляду теми «Селф-коучинг як технологія самолідерства та управління професійними змінами» (Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук ) слухачі ознайомились з особливостями технології селф-коучингу для досягнення значущих професійної мети, завдань, підвищення ефективності планування за індивідуальною освітньою траєкторією, визначили можливості мобілізації внутрішнього потенціалу, розвитку необхідних професійних здібностей і навичок, освоєння передових стратегій й отримання найвищого результату.

Семінарське заняття на тему: «Цифрові технології в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» з викладачами професійно-теоретичної підготовки провела в.о. заступника директора з навчальної роботи Анастасія Денисова. Було розглянуто складники цифрової компетентності відповідно до Рамки цифрової компетентності DigComp, порушено питання інформаційної культури, захисту інформації та інтелектуальної власності використання сучасних Інтернет-технологій у процесі професійної діяльності,.

В атмосфері творчої співпраці й активного обговорення актуальних питань відбувались заняття, що стосуються проєктування освітнього процесу, впровадження освітніх інновацій в професійну діяльність педагога та розвитку готовності до використання інноваційних форм, методів і технологій навчання (доцент, к.політ.н. Андрій Єрмоленко), застосування освітніх технологій здоров’язбережувальної спрямованості (доцент, к.біолог.н. Надія Верченко).

Слухачі зазначили інноваційну спрямованість курсів ПК, практичне значення, відповідність запитам і потребам сучасного педагога професійної освіти.