МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО В УМОВАХ РЕФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

25.02. 2020

З 20.01.2020 по 24.01.2020 р. пройшов організаційно-мотиваційний етап курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії «майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на базі ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» (тьютор – к.п.н., доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Володимир Кулішов).

Слухачі курсів підвищення кваліфікації (майстри виробничого навчання ДПТНЗ «Ізмаїльське ВПУ», ДНЗ «Ізмаїльський центр ПТО», ДНЗ «Старокозацький ПАЛ», ДНЗ «Татарбунарське ПТАУ», ДНЗ «Лиманський ПАЛ», ДНЗ «Тарутинський ПАЛ», ДНЗ «Білгород-Дністровський ПБЛ») активно долучилися до обговорення актуальних питань дидактики професійної освіти, психолого-педагогічного супроводу освітньо-виробничого процесу на компетентнісних засадах, застосування цифрових технологій та дотримання охорони праці в професійній діяльності кваліфікованих робітників.

Особливе зацікавлення у слухачів викликали питання, пов’язані з перевагами, проблемами і перспективами застосування дуальної форми професійного навчання, яка визначена однією з пріоритетних у Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. Слухачі поділилися досвідом упровадження зазначеної форми навчання на базі тих закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які вони представляють.

У 2020 році курси підвищення кваліфікації у БІНПО спрямовано на формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; професійну самореалізацію особистості та реалізації принципу навчання впродовж усього життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзивного навчання; зростання привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення її конкурентоспроможності та якості відповідно до міжнародних стандартів; посилення співпраці  з роботодавцями та бізнес-партнерами; задоволення потреб ринку праці, суспільства і держави у кваліфікованих кадрах тощо.

Загалом І етап курсів підвищення кваліфікації пройшов продуктивно, а всі учасники висловили вдячність керівництву ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» за високий організаційний рівень та створення сприятливих умов для творчого спілкування.