БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ – ГАСЛО ПЕРШОГО ЕТАПУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО (Одеська, Херсонська і Черкаська області)

25.02. 2020

Із 20 по 24 січня 2020 року для майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки на базі державних навчальних закладів Одеської, Херсонської і Черкаської областей відбувся І-й етап курсів підвищення кваліфікації.

Для ефективної організації освітнього процесу  у БІНПО  створюється система підвищення кваліфікації на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських тенденцій; забезпечується випереджувальний характер підвищення кваліфікації відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, викликів європейського, національного і регіонального рівнів.

Реалізація вимог сучасного суспільства щодо забезпечення інноваційного розвитку педагогічної освіти передбачає зміни у професійних настановах, ціннісно-світоглядних орієнтирах  педагога та спрямовує його професійно-педагогічну діяльність на впровадження в освітній процес багатовекторної моделі профілізації, застосування інноваційних педагогічних технологій, а передусім створення сприятливих умов для  розвитку національно свідомої, духовно багатої особистості.

Науково-педагогічні працівники  БІНПО  забезпечують  інноваційний науково-методичний, психолого-педагогічний, інформаційно-комунікаційний супровід професійної діяльності педагогічних працівників для мобілізації потенційних внутрішніх ресурсів, суб’єктної творчої активності, вироблення педагогічної дії нової якості.

Викладачі кафедри педагогіки, психології та менеджменту продовжують роботу на курсах підвищення кваліфікації в наступних регіонах України (Одеська, Херсонська та Черкаська обл.):

  • на базі ДНЗ «Вище професійне училище № 2» м. Херсона проведено перший (організаційно-мотиваційний) етап курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання (тьютор Харагірло В.Є., в. о. завідувача кафедри ПП та М, старша викладачка, кандидатка психологічних наук Лукіянчук А. М.).
  • на базі ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» заняття з майстрами виробничого навчання було проведено  доценткою, кандидаткою психологічних наук Торбою Н. Г.;
  • на базі ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» заняття з викладачами професійно-теоретичної підготовки та майстрами виробничого навчання було проведено старшою викладачкою Коваль Л. Є.

На заняттях було створено атмосферу творчого пошуку, креативності та доброзичливості.

Майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки активно долучилися до обговорення актуальних питань психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу у закладах професійно (професійно-технічної) освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри  педагогіки, психології та менеджменту постійно працюють над створенням інноваційного освітнього простору  для безперервного  професійного розвитку  педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за індивідуальними освітніми траєкторіями для забезпечення мобільності, конкурентоздатності в процесі підвищення кваліфікації та гнучкості їхньої підготовки, ураховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці.