28 січня 2020 року на загальних Зборах трудового колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти було затверджено Декларацію про академічну доброчесність БІНПО, яка попередньо пройшла процедуру широкого обговорення на засіданнях кафедр і структурних підрозділів та була схвалена Вченою радою Інституту в грудні 2019 року.

Розробниками Положення про дотримання принципів академічної доброчесності та Декларації про академічну доброчесність виступили Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, та Олег Клокар, заступник директорки з науково-начальної роботи, доктор економічних наук, професор.

Для обговорення та затвердження були запропоновані

  • Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників БІНПО під час навчання, викладання, і провадження наукової діяльності із метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень;
  • Декларація про академічну доброчесність здобувача вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти для здійснення власної освітньої, наукової, творчої діяльності, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Інституту, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності;
  • Декларація про академічну доброчесність замовників освітніх послуг Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Декларація про академічну доброчесність Інституту є частиною Кодексу корпоративної культури БІНПО.

Декларація академічної доброчесності уБілоцерківському інституті неперервної професійної освіти» визначає й утверджує пріоритетні принципи і цінності внутрішнього забезпечення якості вищої і післядипломної освіти, дотримання яких представниками академічної спільноти Інституту є необхідною умовою створення сприятливого освітнього середовища, обміну знаннями та їх примноження, упровадження інновацій, інтелектуального розвитку в освітній, науковій, методичній, інноваційних сферах діяльності Інституту, міжособистісному спілкуванні; інструменталізацію академічної доброчесності як позитивної, необхідної академічному середовищу цінності, переведення її в набір повсякденних професійних дій і сталих освітніх практик.

Мета Декларації полягає у визначенні та утвердженні основних пріоритетних принципів і цінностей внутрішнього забезпечення якості вищої і післядипломної освіти, дотримання яких представниками академічної спільноти Інституту є необхідною умовою створення сприятливого освітнього середовища, обміну знаннями та їх примноження, упровадження інновацій, інтелектуального розвитку здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, замовників освітніх послуг і науково-педагогічних, педагогічних працівників тощо.

Завдання Декларації про академічну доброчесність:

  • підтримка особливих взаємовідносин на засадах людино(студенто-, викладацько-)центризму, відкритості, чесності, порядності, взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги, толерантності та ін.;
  • запобігання будь-яких проявів недоброчесної поведінки, дискримінації та порушення академічної доброчесності;
  • утвердження чесності й етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності Інституту;
  • формування високої академічної культури, носіями якої повинні бути науково-педагогічні, педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, замовники освітніх послуг;
  • запобігання порушенням академічної доброчесності тощо.

При укладанні тексту Декларації був урахований досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки.

Підписання науково-педагогічними, педагогічними працівниками Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм і доброчесності в академічній спільноті Інституту.

0

Автор публікації

0
Коментарі: 0Публікації: 279Реєстрація: 29-11-2019

Від admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha