СУЧАСНО, ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНО, ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНО – ГОЛОВНИЙ ЛЕЙТМОТИВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО

16.02. 2020

03 лютого 2020 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розпочато І-й етап курсів підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної підготовки і майстрів виробничого навчання ЗП(П-Т)О Київської області (м. Біла Церква, м. Богуслав, м. Володарка).

Освітній процес у БІНПО спрямовано на підготовку, підвищення кваліфікації всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти є підготовка інноваційного педагога професійної освіти відповідно до державної освітньої політики, з урахуванням суспільних викликів, роботодавців та ключових стейкхолдерів, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну та практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні компетентності, готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці.

Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

  • формування спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
  • розвиток ключових, спеціальних (фахових, посадових) (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) і загальнопрофесійних компетентностей(працеохоронна, енергозбережувальна, економічна, здатність працювати в команді тощо).

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації побудовано за засадах відкритості (самостійна роль слухачів у процесі навчання, варіативність і можливість вибору параметрів процесу навчання, доступ до інформації тощо), безперервності (систематизований і цілеспрямований процес набуття необхідних для успішної творчої професійної діяльності компетенцій упродовж життя тощо) і трансформації у сферу освітніх послуг (орієнтація на міжнародні професійні стандарти, урахування індивідуальних освітніх потреб особистості, створення умов для якісної безперервної освіти тощо).

Кінцевий результат підвищення кваліфікації – умотивовані активні здобувачі кваліфікацій, які прагнуть безперервного професійного розвитку, самореалізації і кар’єрного зростання.

У перший день заїзду слухачів відбулася плідна зустріч директорату інституту із замовниками освітніх послуг. Директорка БІНПО, докторка педагогічних наук Вікторія Сидоренко привітала слухачів курсів підвищення кваліфікації та зробила акценти на прогресивних змінах, що відбуваються у професійній освіти, окреслила пріоритетні напрями роботи БІНПО в 2020 році.

Із вітальним словом виступив заступник директора з наукової і навчальної роботи, доктор економічних наук Олег Клокар. Він провів інформаційно-іміджеву кампанію з метою популяризації і привабливості здобуття вищої освіти у БІНПО. Слухачів курсів підвищення кваліфікації було поінформовано з умовами та термінами вступу на навчання, спеціальності з підготовки здобувачів освіти.

Заступник директорки з навчальної роботи Анастасія Денисова ознайомила слухачів КПК з варіативністю форм і моделей підвищення кваліфікації у БІНПО.

Таким чином, відбулося не тільки знайомство місією, візією, принципами і пріоритетами діяльності БІНПО, а й налаштування слухачів курсів підвищення кваліфікації на тривалу співпрацю за індивідуальною траєкторією впродовж усього міжкурсового періоду.