ПРОФЕСІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО БІНПО І ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

16.02. 2020

27 січня 2020 року на базі Вищого професійного училища Національного авіаційного університету (м. Київ) розпочато перший етап курсів підвищення кваліфікації груп майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (тьютори Хлобистов Є.В., докт. екон. наук, проф., професор кафедри ПП та М, та Грядуща В.В, канд. техн. наук, старший викладач кафедри ТНОП та Д) .

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти та Вище професійне училище Національного авіаційного університету мають довгу історію ефективного професійного, наукового та методичного партнерства, саме тому було підписано угоду про співпрацю між закладами освіти.

Відкриття першого етапу курсів підвищення кваліфікації груп майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва розпочалось з лекції Хлобистова Євгена Володимировича, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО на тему: «Освіта для сталого розвитку: український вимір світового бренду». Були розглянуті проблеми та перспективи розвитку українського суспільства та освіти. Слухачі отримали відповіді на питання щодо можливостей та необхідності  професійного розвитку.

Під час семінарських занять «Трудові відносини в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» (старший викладач кафедри ТНОП та Д, канд. техн. наук Грядуща В.В.) розглянуто найновіші законодавчі та нормативні акти із цих напрямів, питання імплементації в національне законодавство норм європейського трудового права та норм Ради Європейських Співтовариств щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі.

Семінарське заняття на тему: «Гуманізація виховного процесу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» провела доцентка, канд. біолог. наук Верченко Н.В. На семінарському занятті розглянуто питання людинолюбства, співпереживання та урівноваження усіх учасників виховного процесу, а також гуманізації, самодисципліни та роботи над собою.

Співпраця між закладами здійснюється  з метою організації професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу на засадах людиноцентризму, рівноправності, взаємної вигоди і довіри, ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.