ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЦЕНТРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

12.02. 2020

06 лютого 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася презентація матеріалів наукової бібліотеки інституту для викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання ЗП(П-Т)О Київської області, які здійснюють підвищення кваліфікації за очною формою навчання. Бібліотекарка Трегуб Ольга Дмитрівна повідомила, що бібліотечний фонд – це загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації. Основним принципом політики формування бібліотечного фонду Інституту сьогодні є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різних за видами, тематикою, мовами. Загальний фонд наукової бібліотеки БІНПО складає 1520  примірників. Основу фонду становлять документи  з педагогіки та психології. Бібліотека також виписує періодику 7 газет, 8 журналів. У бібліотеці є алфавітний та систематичний каталоги, картотека статей періодичних видань, картотека праць викладачів БІНПО. Працюють постійні виставки “Наукові праці викладачів БІНПО”, “Нові надходження”, “Новинки періодики”, а також виставки до знаменних та пам’ятних дат. Надаються усні та письмові довідки. Проводиться підбор літератури для викладачів, слухачів курсів ПК та студентів. Бібліотекарка Трегуб О.Д. запросила слухачів курсів ПК відвідати наукову бібліотеку Інституту та скористуватися її матеріалами при підготовці до семінарських і практичних занять, а також самоосвітньої діяльності.